2020 gaat de boeken in als het jaar waarin corona haar intrede deed, maar ook in 2021 is corona nog steeds overal. Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten kregen nog steeds dagelijks te maken met de ziekte zelf en de gevolgen ervan.

Als beroepsvereniging deed V&VN er alles aan om de beroepsgroepen zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de pandemie. We stonden voortdurend in contact met leden, beleidsmakers en bewindslieden om informatie over te brengen en ondersteuning te ontwikkelen. 

Een overzicht:
  • Vanaf januari kwamen er vaccins beschikbaar voor verschillende beroepsbeoefenaren in Nederland. Verzorgende IG Sanna Elkadiri ontving op 6 januari het eerste vaccin. Daarna volgden spoedig overige beroepsgroepen. Via bestuurlijk overleg en via de media zorgden we voortdurend voor druk om het belang van vaccinatie voor juist onze beroepsgroepen, te benadrukken.
  • V&VN bleef zich onverminderd inzetten voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm). Samen met vakbonden CNV en NU’91 pleitte V&VN voor het dragen van FFP2-maskers door alle zorgverleners en ontwikkelde een leidraad Voorzorgsgebruik FFP2-maskers. We organiseerden sessies met leden waarin ervaringen werden uitgewisseld over de toegang van onze leden tot pbm. Ook over nieuwe coronavarianten, waaronder omikron, werden webinars georganiseerd.
  • In maart liep de zorg vast. We gingen richting code zwart, een zeer ernstige verstoring van de gezondheidszorg. Hoe bepaal je dan als zorgprofessional welke zorg je wel en niet verleent? Om hiermee te helpen, maakte V&VN per zorgsector afwegingskaders voor de verzorgende en verpleegkundige praktijk.
  • V&VN waarschuwde regelmatig voor de zorgwekkende situatie op de IC’s en werkte intensief mee aan  de voornemens rond de opschaling van de IC-capaciteit.
  • Samen met de Federatie Medisch Specialisten ontwikkelde V&VN een herstelplan voor zorgprofessionals. Dit herstelplan werd niet onverkort uitgevoerd, maar diende wel als inbreng voor andere initiatieven met onder meer de NVZ en de NFU, zoals het Landelijke Actieplan Zeggenschap (LAZ) dat in 2022 van start gaat.
  • Daarnaast werkte V&VN door aan de ontwikkeling en actualisatie van andere richtlijnen en handreikingen. Via de website werden deze onder de aandacht gebracht. Uit alle delen van V&VN werd inbreng geleverd, van afdelingen/platforms en communities tot panels van beroepsbeoefenaren die incidenteel geraadpleegd konden worden over vraagstukken rond corona.
  • Het hele jaar ontving V&VN meldingen, reacties en vragen van leden via het corona-meldpunt en werden vragen via de mail beantwoord. Waar mogelijk bracht V&VN deze inbreng verder via beleids- en bestuurstafels.
  • Omdat sommige verpleegkundigen en verzorgenden niet meer toekwamen aan bij- en nascholing werd er een coulanceregeling ingericht ten aanzien van het nakomen van de verplichtingen uit het Kwaliteitsregister V&V.
  • We zorgden ervoor dat onze leden hun verhaal konden doen op plaatsen waar zij gehoord werden. Dat leidde tot mediaoptredens in onder meer NOS-journaals, EenVandaag, Nieuwsuur, Pointer, Hart van Nederland en op Radio1. Daarnaast droeg V&VN bij aan vele publicaties in onder meer de Telegraaf, de Volkskrant, het AD en het NRC, onder meer over de toegang tot persoonlijke beschermingsmiddelen, over de druk op de IC’s, over de vaccinatieachterstand, over aangekondigde versoepelingen en keer op keer over het personeelstekort in de zorg.
  • In het V&VN Magazine besteedden we in iedere editie aandacht aan de pandemie, onder meer over ethische vraagstukken waarmee onze leden werden geconfronteerd in het themanummer ‘Dilemma’.