Jaarplan 2021

Jaarplan 2021

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten: van cruciaal belang

Begin 2020 deed een nieuw coronavirus haar intrede. Al snel was de hele wereld in de ban van de ziekte covid-19, die door dit virus veroorzaakt wordt. Door de explosieve toename van besmettingen stond de gezondheidszorg maandenlang in het middelpunt van de belangstelling. Voor zorgmedewerkers werd geapplaudisseerd en er ging geen dag voorbij of de media besteedden aandacht aan de pandemie. Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten draaiden net als hun andere collega’s in de zorg, overuren. Niet alleen in de ziekenhuizen (waar de focus van de media vooral op gericht was) maar ook daarbuiten: in de verpleeghuiszorg, waar zij door een bezoekverbod vaak het enige contact van de bewoners vormden. In de zorg die thuis verleend werd. In de GGZ. In instellingen voor verstandelijk beperkten. En op veel meer plekken.

Banner Jaarplan2021
  • V&VN Algemeen

Jaarplan 2024: V&VN én het Kennisinstituut op koers

In dit jaarplan laten we zien waar V&VN zich in 2024 op richt. Verenigd in V&VN positioneren, ontwikkelen en versterken wij de verpleegkunde en onze beroepen.

De afgelopen maanden werd daardoor extra goed zichtbaar wat een cruciale factor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten vormen in onze samenleving. En hoe bepalend zij zijn voor de kwaliteit van de zorg. En daarmee: voor de kwaliteit van leven van veel mensen. Verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten weten immers als geen ander wat er nodig is om de continuïteit van de zorg te garanderen. Ze staan in nauw contact met patiënten, bewoners en cliënten. Met hun naasten, vaak mantelzorgers. Met medisch specialisten, met paramedici en met andere zorgverleners. Ze zijn er altijd: bij de geboorte, in de eerste levensjaren. Bij ingrijpende gebeurtenissen geven ze mentale of fysieke ondersteuning. Tot na het stervensproces. En ze zijn overal. Geen andere beroepsgroep is zo alom tegenwoordig in alle facetten van het leven.

V&VN, beroepsvereniging die de beroepsgroepen ondersteunt

In de dagelijkse uitoefening van hun werkzaamheden kunnen verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten rekenen op ondersteuning door hun beroepsvereniging V&VN. Dat komt  tot uiting in onze missie: Onze beroepsgroepen in staat stellen hun beroep op het hoogste kwaliteitsniveau en met passie en professionaliteit uit te oefenen.

En die ondersteuning is nodig. Want ondanks het applaus en de toegenomen waardering, worden de beroepsgroepen iedere dag geconfronteerd met belemmeringen in de uitoefening van hun beroep. Belemmeringen waardoor ze niet de kwaliteit van zorg kunnen leveren die ze zouden willen. Bijvoorbeeld omdat zij veel tijd moeten besteden aan het aanleveren van informatie die wordt gebruikt. Of omdat ze aanlopen tegen beperkingen door de manieren waarop de financiering van de zorg is geregeld.

V&VN zet zich ervoor in om drempels weg te nemen die de zorgverlening belemmeren. Daarnaast werken we eraan dat de stem van de verpleegkundigen en verzorgenden overal kan doorklinken: aan het bed, in de behandelkamer tot in de bestuurskamer en aan de Haagse overlegtafels. En we bieden producten en diensten op maat, zoals scholingen en bijeenkomsten waar ervaringen worden gedeeld.

Jaarplan 2021: Corona
  • V&VN Algemeen

Corona

In 2021 staat onze ondersteuning in het kader van covid-19 en alles wat daarmee samenhangt (zoals bijv. de vaccinatie waar een flink aantal van onze zorgverleners een belangrijke rol bij spelen) onverminderd hoog op onze agenda.

Jaarplan 2021: Meer invloed op alle niveaus in de zorg
  • V&VN Algemeen

Meer invloed op alle niveaus in de zorg

Hoewel zorgverleners steeds meer invloed krijgen via Verpleegkundige of Verzorgende AdviesRaden (of soortgelijke organen met dezelfde bevoegdheden), geven onze leden regelmatig aan dat zij veel belemmeringen ervaren als zij hun stem willen laten horen.

Jaarplan 2021: Deskundig en bekwaam
  • V&VN Algemeen

Deskundig en bekwaam

V&VN streeft er enerzijds naar om de kwaliteit van zorg te definiëren, en speelt anderzijds een rol in het ontwikkelen, het ontsluiten én het vertalen van die kennis naar de professionals. Die vervolgens hun deskundigheid op peil houden volgens de geldende beroepsnorm en dit vastleggen in een register.

Jaarplan 2021: Beroepen in ontwikkeling
  • V&VN Algemeen

Beroepen in ontwikkeling

V&VN maakt zich sterk voor goede loopbaanmogelijkheden, uitgaande van duidelijke taken en verantwoordelijkheden per beroep. En vraagt permanent aandacht voor de urgentie van de personeelstekorten.

Jaarplan 2021: V&VN, vereniging nieuwe stijl
  • V&VN Algemeen

V&VN, vereniging nieuwe stijl

V&VN wil een vereniging wil zijn waarin ruimte bestaat voor meerdere geluiden, en dat niet langer ledenwerving, maar juist het vergroten van de ledenbetrokkenheid centraal staat.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)