Invloed en leiderschap

Thema Invloed en leiderschap: zeggenschap over jouw beroep nemen.

De inbreng van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten is van grote waarde bij het vergroten van de kwaliteit van zorg. Onze leden komen veel meer op voor hun positie en belangen dan voorheen. Dat brengen we in beeld in de pers en op onze online en social media kanalen.

Maar eerlijk is eerlijk: er is nog een wereld te winnen aan invloed en leiderschap. Want ook al klinkt het verpleegkundig en verzorgend geluid steeds harder en vaker op de plaatsen waar beslissingen worden genomen - of dat nu in Den Haag is of op de werkplek zélf - toch hoort V&VN nog te vaak dat leden belemmeringen ervaren in het uitoefenen van invloed.

De belangrijkste activiteiten van V&VN in 2020 in dit verband:

  • Steeds meer instellingen betrekken verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten bij de besluitvorming in hun organisatie, bijvoorbeeld via een Verpleegkundige of Verzorgende AdviesRaad (VAR). Het instellen van een VAR is een eerste belangrijke stap op weg naar meer invloed en zeggenschap. V&VN kan hier een adviserende rol in spelen. Ook ondersteunen we VAR’s met onder andere een Handboek VAR en een toolbox, en gaan we met VAR-leden in gesprek over hoe ze hun invloed kunnen vergroten.

  • VAR’s kunnen veel van elkaars ervaringen leren. V&VN kan een rol spelen in de totstandkoming van het onderlinge contact. Het nieuwe online verenigingsplatform (zie ‘Wij, V&VN’) biedt vanaf 2020 ruimte voor uitwisseling.

  • In de ouderenzorg heeft de Participatiekliniek van V&VN de afgelopen jaren aangetoond hoe belangrijk ervaringsleren is. Voortbordurend op dit succes is in 2018 de VAR Bestuurskamer ontwikkeld: een initiatief van V&VN waarin met rollenspellen en casuïstiek wordt getraind in het vergroten van invloed.

  • Het platform V&VN VAR organiseert de landelijke V&VN VAR Netwerkdag, meerdere themabijeenkomsten en beleidsdagen. Lees meer op de themapagina VAR.

  • Een onderwerp dat ook expliciet in het kader van Excellente Zorg wordt benoemd als voorwaarde voor een goede werkomgeving, is nursing governance. Sommige zorginstellingen werken verpleegkundigen met zogenoemde chief nursing officers (CNO). In andere instellingen bestaat de wens zo’n functie, expliciet gericht op de verpleegkundige beroepsgroep, in te richten.  Ook is er een opmars bezig van  CNIO’s (Chief Nursing Information Officer): zij hebben als hoofdtaak om IT-toepassingen in zorginstellingen beter te laten aansluiten op de verpleegkundige en verzorgende praktijk. In 2020 brengt V&VN de CNO’s, CNIO’s en VAR’s bij elkaar in een nieuw platform voor het delen van kennis, uitwisselen van ervaringen, samenwerking en het verder vergroten van hun invloed.

  • Zelf vertellen over het vak, over de effecten ervan, over de ingewikkeldheden. Of dat nou tegen je collega, de buurvrouw, de bestuurder, de journalist, de verzekeraar of de minister is. V&VN vindt het van groot belang dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten voor hun vak en beroepseer gaan staan. Daarom investeren we in opleiding van onze leden tot ambassadeur van de beroepsgroep. Ook in 2020 blijft hun inzet belangrijk om de zichtbaarheid van deze beroepsgroepen in alle sectoren nóg verder laten toenemen. In de verstandelijk gehandicaptenzorg én onder verzorgenden hopen we het aantal ambassadeurs flink te doen toenemen.

  • In 2020 vieren we het tweehonderdste geboortejaar van Florence Nightingale. 2020 is door de International Council of Nurses dan ook uitgeroepen tot Year of The Nurses. V&VN zal de jaarlijkse Dag van de Verpleging extra luister bijzetten en het hele jaar door stilstaan bij de grondlegster van ons vak.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)