De juiste zorg op de juiste plek

Jaarplan 2020: De juiste zorg op de juiste plek (1)

Als samenleving hebben we de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze zorg duurzaam beschikbaar te houden. Dit terwijl we vergrijzen en er technisch steeds meer kan. Er is behoefte aan zorgprofessionals die de focus niet leggen op ziekte, maar die ervoor zorgen dat mensen zelfstandig kunnen leven, zo goed mogelijk functioneren en de dagelijkse dingen kunnen blijven doen. Zorgprofessionals die zien welke technologische innovaties daarbij kunnen helpen. En die zo onnodige behandelingen en opnames voorkomen.

De noodzaak voor een omslag is groot: van aandacht voor ziekte en zorg naar aandacht voor positieve gezondheid en gedrag. Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten staan in het brandpunt van deze beweging. Onze leden staan dichtbij de patiënt of cliënt en kennen als geen ander de specifieke zorgvragen. In de wijk slaan zij de brug tussen welzijn en  wijkverpleging. Uitgangspunt van hun handelen zijn de behoeften van de cliënt, niet die van het financiële of administratieve systeem om hem heen. Door steeds meer uit te gaan van de behoefte van de cliënt komt de juiste zorg op de juiste plek: zo dicht mogelijk bij huis als het kan, verder weg als dat nodig is. Daarbij hebben verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten last van uiteenlopende en vaak tegenstrijdige regels uit de verschillende sectoren, wetten en financieringsbronnen.

V&VN brengt voortdurend onder de aandacht waar leden tegenaan lopen en wat zij nodig hebben om de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek met elkaar en onze cliënten duurzaam mogelijk te maken.

In 2020 ligt daarbij onder meer de nadruk op:

  • Meer aandacht voor leefstijl en preventie. De zorg is méér dan pas in actie komen op het moment dat gezondheidsklachten zich voordoen. V&VN en de afdelingen bundelen ook in 2020 de krachten om zo vroeg mogelijk gezondheidswinst te boeken en in te grijpen om zorg uit- of af te stellen. Meerdere afdelingen van V&VN zijn betrokken bij de Alliantie Nederland Rookvrij (V&VN Longverpleegkundigen, V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners en V&VN Verpleegkundig Specialisten). V&VN werkt ook mee aan onderdelen van het Nationale Preventieakkoord, bijvoorbeeld in het kader van het tegengaan van roken en obesitas.

  • Veel afspraken over de kwaliteit van zorg zijn opgenomen in verschillende kwaliteitskaders en -programma’s. Daarnaast zijn er belangrijke bestuurlijke afspraken met overheid, zorgverzekeraars en andere beroepsverenigingen vastgelegd in hoofdlijnakkoorden. Als één van de weinige beroepsgroepen zat V&VN de afgelopen jaren aan tafel bij vrijwel alle bestuurlijke akkoorden in de zorg. Dit gaf ons de kans om gewenste veranderingen aan te jagen, en ervoor te waken dat afspraken die worden gemaakt in de ene sector, de andere sector niet schaden. In 2020 blijven we betrokken bij de afspraken die we hebben gemaakt en bekijken we opnieuw op welke manier V&VN de belangen van haar leden het best kan behartigen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)