Jaarplan 2020: op alle fronten een overgangsjaar

Jaarplan 2020 (cover)

In dit jaarplan lichten we toe op welke manier we in 2020 invulling gaan geven aan onze missie: Onze doelgroepen in staat stellen hun beroep op het hoogste kwaliteitsniveau uit te oefenen, met trots, passie en professionaliteit.

Terugblik: noodzaak tot reflectie op onze koers

Begin 2019 zijn we binnen de vereniging het gesprek aangegaan over een vernieuwing van het strategisch plan. Het gesprek ging en gaat niet alleen over onze inhoudelijke ambities, maar ook over invloed en zeggenschap binnen de vereniging. Staan de bij het ontstaan van V&VN in 2006 geformuleerde uitgangspunten nog steeds overeind?

Banner Jaarplan2021
  • V&VN Algemeen

Jaarplan 2024: V&VN én het Kennisinstituut op koers

In dit jaarplan laten we zien waar V&VN zich in 2024 op richt. Verenigd in V&VN positioneren, ontwikkelen en versterken wij de verpleegkunde en onze beroepen.

Nog voordat we deze discussie goed en wel hadden opgestart, presenteerde de Minister voor Medische Zorg de contouren van de wet BIG2. De opvattingen in onze achterban over dit voorstel, om het verpleegkundig beroep anders in te delen, waren zeer uiteenlopend. In een blog op de website van V&VN (eind oktober 2019) hebben we uitgebreid stil gestaan bij de ontstane onrust. Die onrust (en de later uitgevoerde ledenpeiling) legde niet alleen bloot hoezeer de meningen over dit onderwerp uiteenliepen, maar toonde ook aan dat de stem van de leden onvoldoende gehoord was bij de totstandkoming van de wet en de overgangsregeling.

Ontwikkeling van het beroep én van de vereniging centraal in 2020

De constatering dat de ledeninspraak in de huidige verenigingsorganisatie onvoldoende tot haar recht komt, vormt belangrijke input voor de discussie die we nu in de vereniging voeren. Die gaat over de toekomst van het verpleegkundig beroep én over de rol die V&VN als beroepsvereniging daar het beste in kan spelen. Die discussie stelt ons ook voor vragen over de samenwerking binnen V&VN, over onze doelen en over onze prioriteiten. En over de rol die de leden daarin spelen. Het streven is duidelijk: de stem van de leden moet zwaarder gaan wegen. Via onze vernieuwde website (eind 2019) én via het sociale platform dat we ontwikkelen, kunnen leden meedoen in de discussie. Door heel het land blijven we fysiek met leden in gesprek. En natuurlijk blijven we ook in gesprek met betrokken partijen buiten de vereniging.

De  vereniging zit midden in een proces van herijking. Dat maakt ons terughoudend in het benoemen van nieuwe thema’s in dit Jaarplan. Naar verwachting treedt medio 2020 een nieuw bestuur aan, in een vereniging met een nieuwe structuur. Het is aan de leden, en aan het nieuwe bestuur, om samen te bepalen wat de belangrijkste thema’s zullen zijn.

Er blijven echter voldoende verbindende thema’s waar we ons als V&VN hard voor kunnen en blijven maken, in het belang van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Er is genoeg te doen. De belangrijke thema’s uit 2019 – arbeidsmarkt, deskundig en bekwaam, invloed en leiderschap, de juiste zorg op de juiste plek en Wij, V&VN – blijven ook in 2020 onverminderd actueel. Deze thema’s zijn de afgelopen jaren door de leden benoemd als belangrijke aandachtspunten waar V&VN mee aan de slag moet. Op de volgende bladzijden kun je lezen wat we in dit overgangsjaar precies van plan zijn.

Wij wensen alle verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten het komend jaar al het goede in hun werk- en privé-omgeving en hopen velen van jullie te ontmoeten in onze nieuwe behuizing: vanaf medio januari in Papendorp, Utrecht!

Gerton Heyne en Conny van Velden
Interim-bestuur V&VN

Banner Deskundigenbekwaam Vierkant
  • V&VN Algemeen

Deskundig en bekwaam

De specifieke bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de kwaliteit van zorg is groot. Maar zij is ook vaak te weinig zichtbaar. Daarom is het van groot belang dat we duidelijk maken wát we precies verstaan onder die kwaliteit van zorg. Daarom stimuleert V&VN het vergroten van (wetenschappelijke) kennis en een leven lang leren. In alles wat we doen, besteden we aandacht aan leren, ontwikkelen en verbeteren. 

Banner Invloedenleiderschap Vierkant
  • V&VN Algemeen

Invloed en leiderschap

De inbreng van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten is van grote waarde bij het vergroten van de kwaliteit van zorg. Onze leden komen veel meer op voor hun positie en belangen dan voorheen. Dat brengen we in beeld in de pers en op onze online en social media kanalen. Maar eerlijk is eerlijk: er is nog een wereld te winnen aan invloed en leiderschap.

Banner Dejuistezorgopdejuisteplek2 Vierkant
  • V&VN Algemeen

De juiste zorg op de juiste plek

Als samenleving hebben we de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze zorg duurzaam beschikbaar te houden. Dit terwijl we vergrijzen en er technisch steeds meer kan. Er is behoefte aan zorgprofessionals die de focus niet leggen op ziekte, maar die ervoor zorgen dat mensen zelfstandig kunnen leven, zo goed mogelijk functioneren en de dagelijkse dingen kunnen blijven doen. 

Banner Arbeidsmarkt Vierkant
  • V&VN Algemeen

Arbeidsmarkt

Maatschappelijke en medische ontwikkelingen zorgen voor een veranderende en groeiende zorgvraag. Tegelijkertijd worden alle sectoren in de zorg geconfronteerd met een groot tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden. De gevolgen zijn ingrijpend; niet alleen voor de beroepsbeoefenaren zelf maar zeker ook voor de patiënt. 

Banner Wijvenvn Vierkant
  • V&VN Algemeen

Wij, V&VN

Zoals eerder beschreven vormt 2020 het jaar waarin we kritisch kijken naar de manier waarop V&VN is georganiseerd, en op welke manier we onze leden nog beter kunnen horen, zien en helpen. Voorop staat dat we een vereniging willen zijn waarin het draait om de leden, en waarin voldoende gelegenheid is voor de leden om elkaar te ontmoeten, zowel online als offline.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)