Construction

Structuur van een pagina

De pagina’s die je gaat maken in Umbraco hebben in grote lijnen dezelfde opbouw. In dit deel ontdek je welke onderdelen er zijn, welke onderdelen je kunt gebruiken en welke je moet gebruiken.   

Opbouw Header

Content

Met het element 'Content' start de pagina. Deze bevat in dit geval 2x Registratielast als ingevuld veld maar deze velden worden verschillend gebruikt.

  1. Dit is de titel van de pagina zoals deze in de url van de pagina wordt gebruikt. In dit geval betreft het een themapagina en zal de uiteindelijke url worden: https://www.venvn,nl/themas/registratielast.

Tips voor de pagina url:

  • Probeer de url beschrijvend te maken.
  • Gebruik niet meer dan ongeveer 100 karakters.
  • Vermijd bijzondere karakters als ë – é - & maar vervang die door gewone letters of woorden.
  1. Dit wordt de titel zoals die op de pagina wordt getoond. Tips voor de paginatitel:
  • De paginatitel geeft een goede beschrijving van de gehele pagina
  • Zorg dat de woorden die je gebruikt in de url ook terugkomen in de paginatitel.
  • Gebruik niet meer dan ongeveer 100 karakters voor de titel. Kijk ook even goed of je titel er goed uitziet en bijvoorbeeld niet te groot is voor mobieltjes.

Afdeling of platform 

Contributie 2019

V&VN Ambulancezorg € 40,50
V&VN Antroposofische Zorg
€ 81,00
V&VN Arboverpleegkundigen
€ 101,00
V&VN Complementaire Zorg
€ 40,50
V&VN Consultatieve Psychiatrie
€ 61,00
V&VN Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden
€ 20,50
V&VN Dermatologie
€ 20,50
V&VN Diabeteszorg € 80,00
V&VN Dialyse & Nefrologie € 40,50
Studenten in opleiding en dialyseassistenten
€ 30,00
V&VN Geriatrie & Gerontologie
€ 20,50
V&VN GGZ Verpleegkunde
€ 20,50
V&VN Intensive Care
€ 40,50
V&VN Justitieel Verpleegkundigen
€ 20,50
V&VN Kinderverpleegkunde
€ 40,50
V&VN Longverpleegkundigen
€ 81,00
V&VN Maag Darm Lever
€ 20,50 
V&VN Medium Care Verpleegkundigen
€ 20,50
V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging
€ 20,50
V&VN Neuro & Revalidatie
€ 40,50
V&VN Oncologie
€ 40,50
V&VN Opleiders (exclusief tijdschrift)
€ 40,50
Inclusief tijdschrift
€ 80,00
V&VN Palliatieve Zorg
€ 20,50
V&VN Pijnverpleegkundigen
€ 40,50
V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners     
€ 40,50
V&VN Research Professionals
€ 40,50
V&VN Reumatologie
€ 40,50
V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
€ 81,00
Studenten Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen € 60,75
V&VN Stomaverpleegkundigen
€ 40,50
V&VN Jong Professionals
€ 00,00 
V&VN Transferverpleegkundigen
€ 40,50
V&VN Urologie Verpleegkundigen
€ 40,50
V&VN VAR € 00,00
V&VN Verpleegkundig Consulenten HIV € 20,50
V&VN Verpleegkundige Zorg- en Informatietechnologie
€ 20,50
V&VN Verpleegkundigen Maatschappij en Gezondheid
€ 40,50
V&VN Verpleegkundig Specialisten
€ 81,00
V&VN Verstandelijk GehandicaptenZorg
€ 20,50
V&VN Verzorgenden
€ 00,00
V&VN Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie
€ 40,50
V&VN Wetenschap in Praktijk
€ 20,50
V&VN Wondexpertise
€ 20,50

 
View source code
Met deze knop kun je de html-code bekijken en bewerken.  Let op: doe dit alleen als je kennis hebt van HTML en/of CSS. Zeggen deze afkortingen je niks, dan heb je er waarschijnlijk ook geen kennis van.
 
Clean formatting
Hiermee verwijder je alle opmaak van je tekst. Dit is erg handig als je bijvoorbeeld teksten direct vanuit Word hebt gekopieerd, alle opmaak wordt verwijderd. Je krijgt zo schone teksten zonder ongewenste kleuren, afwijkende lettergrootte, veel of weinig ruimte tussen je regels en alinea’s.
 
Opmaak van koppen en alinea’s
Net als in Word kun je aan je teksten verschillende opmaakprofielen toekennen. Zie voor meer informatie ‘Editor – Opmaak van koppen en alinea’s’.
 
Opmaak tekst
Met ‘B’ maak je letters of een woord vet.

Met de ‘I’ zet je een woord of zin in italic, schuin.
 
Uitlijning van een paragraaf
Drie mogelijkheden: links uitlijnen, centreren of rechtsuitlijn