Opleiding Implementatiecoach

  • 23 oktober 2024
  • Bijeenkomst
  • V&VN Algemeen
  • Utrecht

De zorg is voortdurend in beweging. Er verschijnen regelmatig nieuwe en geactualiseerde richtlijnen en ook het belang van duurzame zorg neemt toe. De kwaliteit van zorg voor cliënten op peil houden of verbeteren vraagt om continu bekijken waar het beter kan. Om vervolgens samen met je collega's aan de slag te gaan om de nodige verbeteringen door te voeren.

Wil je dat jouw collega’s op de hoogte zijn van de laatste richtlijnen en hoe ze die dagelijks kunnen toepassen? Vind je het belangrijk dat jouw organisatie vernieuwingen doorvoert die de zorg duurzamer maken? En vind je het leuk om hierin een voortrekkersrol te vervullen? Volg dan de opleiding tot Implementatiecoach 

Tijdens deze opleiding ontwikkel je de vaardigheden en inzichten die nodig zijn om richtlijnen, innovaties rondom duurzame zorg of andere onderwerpen die in jouw organisatie belangrijk zijn succesvol te implementeren. 

Je krijgt antwoord op vragen die bij je opkomen als je in jouw team of organisatie een kwaliteitsverbetering of vernieuwing wilt implementeren, zoals: 

- Hoe pak ik een implementatie aan? 
- Hoe maak ik leidinggevenden en collega’s in mijn organisatie enthousiast?  
- Wat doe ik als een richtlijn of een duurzame-zorginnovatie niet aansluit bij het dagelijkse werk?  
- Hoe zorg ik dat mijn team op de hoogte is van nieuwe richtlijnen en hiermee kan werken?  
- Hoe maak ik een plan voor het implementeren van een nieuwe richtlijn of een innovatie in de hele organisatie? 
 
Na het volgen van deze uitgebreide en praktische opleiding heb je geleerd hoe je systematisch een vernieuwing kunt invoeren. Je leert welke stappen je moet zetten, wie je daarbij kunt betrekken en hoe je effectief communiceert. Je kunt in jouw organisatie kwaliteitsverbeteringen opzetten en doorvoeren. En je hebt de kennis en tools om leidinggevenden en teams hierin mee te krijgen. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg voor je cliënt.

Wat ga je doen? 

De opleiding duurt 14 maanden en is een interactieve mix van fysieke bijeenkomsten, online leermodules, praktijkopdrachten en intervisie.   

Om de opleiding goed te laten aansluiten bij je werkpraktijk, kies je vooraf een voor jouw werkomgeving relevante verbetering/onderwerp om te implementeren. Uitgangspunt hierbij is het implementeren van een richtlijn. Het mag ook het implementeren van verbeteringen rondom duurzame zorg zijn. Denk daarbij aan verbeteringen op het gebied van hulpmiddelen, medicijnen, voeding, transport/logistiek. Wil je een andere vernieuwing invoeren, dan is dat eventueel mogelijk na overleg. 

Na een kick-off-bijeenkomst ga je met behulp van online lesmateriaal thuis aan de slag met de theorie. Tijdens tien fysieke bijeenkomsten, van een dag, verdiep je je kennis over de diverse onderwerpen en maak je een vertaalslag naar de praktijk. Je wisselt ervaringen uit en oefent gespreks- en coachingsvaardigheden. Daarnaast krijg je praktijkopdrachten mee om te zorgen dat je meteen de geleerde kennis kunt toepassen. Feedback en coaching door de trainer is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Met de mededeelnemers vorm je een leernetwerk.

Bekijk hier het volledige opleidingsprogramma

Uitleg en toelichting op de opleiding. In vogelvlucht het programma voor deelnemers en hun leidinggevenden en/of bestuurders. Daarna volgen acht fysieke bijeenkomsten.

In deze bijeenkomst maak je kennis met je medecursisten en word je meegenomen in het proces rondom richtlijnontwikkeling. 

We besteden aandacht aan jouw talenten en hoe je die maximaal kunt gebruiken in je rol als implementatiecoach. 

In deze bijeenkomst krijg je uitleg wat belemmerende en bevorderende factoren zijn in een implementatieproces. Hoe herken je ze en hoe kom je ze op het spoor?

In deze bijeenkomst gaat een gastdocent met jullie bekijken welke belemmerende en bevorderende factoren jullie op het spoor zijn gekomen en wat dit betekent voor je aanpak. 

We gaan je aanpak verdiepen en aan de slag met hoe je je aanpak het beste communiceert in de organisatie.

Hoe houd je de geïmplementeerde vernieuwing vast en hoe pak je het evalueren aan om je aanpak eventueel te kunnen bijstellen? Met deze vragen gaan we aan de slag.

Vaak begin je het implementatieproces op één of op een paar afdelingen. Nu bekijken we hoe je dit kunt verbreden op locatie- of op organisatieniveau.

Een organisatie is een dynamisch geheel: er gebeurt van alles tegelijk. Tijdens deze analyse brengen we op een speelse wijze in kaart welke krachten er kunnen spelen. Zodat je weet waarmee je rekening moet houden en je een plan kunt maken om deze krachten te beïnvloeden. 

Data  

2024: 4 oktober (kick off), 23 oktober, 20 november, 11 december 
2025: 17 januari, 12 maart, 9 april, 21 mei en 25 juni

Follow-up-dagen: 16 september en 26 november, met ruimte voor netwerken, intervisie en feedback. 

Locatie

Kantoor V&VN, Orteliuslaan 1000, Utrecht.

Wie kunnen deelnemen?  

Deze opleiding is voor praktiserende verpleegkundigen met hbo-werk- en -denkniveau, en verpleegkundig specialisten.

Wat kost het? 

ZonMw subsidieert deze opleiding. Daarom kost je deelname wel tijd, maar geen geld. Er zijn een paar voorwaarden aan deelnemen:

  • De zorgprofessional en de organisatie zijn bekend met kwaliteitsverbetering en begrijpen het nut en de noodzaak ervan.
  • De direct leidinggevende en het bestuur staan achter deelname aan deze opleiding. De zorgprofessional krijgt de kans om aan alle opleidingsdagen deel te nemen.
  • De deelnemer is gemotiveerd om de opleiding te volgen, wil hierin tijd investeren en wil implementatieactiviteiten in de organisatie uitvoeren.
  • Een aanmelding is na acceptatie bindend voor de deelnemer en de organisatie. Het traject wordt afgemaakt.
  • De organisatie en deelnemer maken onderling afspraken. Bijvoorbeeld over reiskosten, en of hij/zij de opleiding onder werktijd volgt. Deze kosten worden niet vergoed vanuit het trainingsaanbod.

Aanmelden 

Je meldt je aan door een e-mail te sturen naar kennisinstituut@venvn.nl o.v.v. Opleiding implementatiecoach. 

In deze mail geef je aan bij welke organisatie je werkt en wat je huidige functie is. Daarnaast geef je een korte motivatie waarom je wil deelnemen en wat je hoofdleerdoel is.  

Na aanmelding voor de opleiding word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is bedoeld om de verwachtingen van deelname aan het programma goed af te stemmen. We bespreken de redenen waarom je wil deelnemen, met welke innovaties je aan de slag wil, wat je van het traject verwacht en wat je hoopt eruit te halen. Op die manier kunnen we bepalen of de opleiding voldoende aansluit bij jouw verwachtingen en werksituatie. Na het gesprek ontvang je een bindend advies over je deelnemen aan de opleiding. 

Accreditatie 

Accreditatie voor zowel het Kwaliteitsregister V&V als het Verpleegkundig Specialisten Register wordt aangevraagd.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd