Op weg naar planetaire gezondheid; verpleegkundigen en studenten als groene veranderaars in duurzaamheid!

  • 15 mei 2023
  • Webinar
  • Wetenschap in Praktijk

Wat houdt klimaatverandering in en wat zijn de gezondheidseffecten voor de mens? Welke rol speelt de gezondheidszorg in dit vraagstuk? Is de gezondheidszorg oorzaak van het probleem of onderdeel van de oplossing? Welke rol kunnen de zorg en het zorgonderwijs spelen in klimaatadaptatie en klimaatmitigatie, en hoe dan? Duurzaam werken en planetaire gezondheid in het verpleegkundig curriculum; wat moeten studenten kennen en kunnen? Wat zijn goede voorbeelden van verpleegkundigen als groene veranderaars: wat gebeurd er al en wat kunnen we bijdragen als verpleegkundige beroepsgroep (verpleegkundigen, opleiders en onderzoekers)? Graag beantwoorden we deze vragen, nemen we jullie mee in dit onderwerp en wisselen we van gedachten in een interactieve bijeenkomst.

Sprekers

Annemarie Bergsma is verpleegkundige en tropisch landbouwkundige sinds 2004. Ze werkte in het Erasmus MC op de cardiologie-afdeling van the thoraxcentrum en op de sociale verpleegafdeling van het Leger des Heils locatie Coolhaven waar 24-uurs zorg aan daklozen wordt geboden. In 2009 maakte ze de overstap naar de opleiding verpleegkunde aan de Haagsche Hogeschool. Begin maart 2021 richtte ze de actiegroep De Duurzame Verpleegkundige op.

De Duurzame Verpleegkundige is een landelijk actie-netwerk, bestaande uit enthousiaste (gepensioneerd) verpleegkundigen, opleiders, docenten en studenten. Doel is dat elke verpleegkundige zich bewust is van het effect van klimaatverandering en natuur op gezondheid en het belang ziet van duurzaam werken in de zorg, en hiertoe de benodigde kennis en vaardigheden verkrijgt. Om dit te bereiken delen we ervaringen en (genereren we) evidence based kennis, en werken we (inter)nationaal samen, binnen en buiten het onderwijs. We zijn onderdeel van de Groene Zorg Alliantie (publieksprijs Duurzaamste Zorgidee 2021), Zorg voor Klimaat en Med-Zero. Momenteel schrijft ze een onderzoeksvoorstel bij het Kenniscentrum Health innovation om een promotievoucher aan te vragen op dit onderwerp.

Ellen Bakker is sinds 1990 hbo-verpleegkundige en werkte tien jaar als wijkverpleegkundige. Ze studeerde Culturele Antropologie/ Niet-Westerse Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, richting Medisch Antropologie. Haar masterthesis was een explorerend kwalitatief onderzoek naar ziekteopvattingen, coping en hulpzoekgedrag van participanten binnen een home-based care AIDS-project in Malawi. Ze startte eind 2008 bij Hogeschool Rotterdam als docent bij de Master Advanced Nursing Practice en later de bachelor Verpleegkunde. In 2016 startte ze met een promotieonderzoek binnen het project SPRiNG Sterk Gestart in de Zorg en volgde ze hbo-verpleegkundestudenten tweeënhalf jaar op determinanten van mentale gezondheid en uitval. Daarnaast werkte ze aan het in kaart brengen en ontwikkelen van interventies gericht op het bevorderen van mentale weerbaarheid van studenten verpleegkunde en beginnende verpleegkundigen om uitval te voorkomen. In mei 2022 promoveerde ze op dit onderzoek. Eind 2021 sloot ze zich aan bij De Duurzame Verpleegkundige. Momenteel werkt ze aan een onderzoekslijn voor de thema’s duurzame inzetbaarheid én duurzaam werken binnen het Instituut voor Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam.

Praktische informatie

Datum: Maandag 15 mei 2023
Tijd: 19:00-21:00 uur
Locatie: Online via MS Teams

Kosten

- Gratis voor leden van V&VN Wetenschap in Praktijk
- €10,00 voor overige V&VN-leden
- €20,00 voor niet-leden
- €5,00  voor fulltime-studenten

Accreditatie

wordt aangevraagd in het Kwaliteitsregister V&V.

Aanmelden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!