ERM-Vroegsignalering van Black Box naar Brain Box

  • 29 juni 2023
  • Bijeenkomst
  • Wetenschap in Praktijk

De forensische psychiatrie is een specifiek en complex zorgveld binnen de geestelijke gezondheidszorg. Geweld, delicten en psychopaten zijn vaak de termen die in de media en publieke opinie blijven hangen. Tegelijk is de zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde patiënten met persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en of psychiatrische stoornis in combinatie met agressie problematiek of geweldsdelicten uitdagend en boeiend! Veiligheid binnen de forensische zorg voor patiënten en staf, beveiliging van de maatschappij en Evidence Based werken zijn de kernbegrippen die mij als forensisch verplegingswetenschapper inspireren om ruim 30 jaar in dit veld te werken. Het forensische wetenschappelijk onderzoek speelt zich af op het internationale platform met een sterke link naar de lokale praktijk van forensische klinieken. Eén van de uitdagingen daarbij is om ook een link te hebben naar de algemene psychiatrie, zowel logistiek bij de doorstroming van patiënten maar ook bij de ontwikkeling van kennis, strategieën en instrumenten.

Bij de lezing gaan we in op bovenstaande thema's ingaan en dit illustreren met het voorbeeld, vanuit de rol als Forensisch Verplegingswetenschapper, hoe we de Methode Vroegsignalering voor patiënten met Schizofrenie ontwikkeld hebben vanuit de GGZ naar een internationale erkende riskmanagement strategie binnen de forensische psychiatrie waarbij de ERM [Early Recognition Method]-agressiebeheersing meer centraal staat.

Programma

18.00 uur Ontvangst met broodje
18.30 uur Start bijeenkomst, introductie van de spreker
18.45 uur Inleiding op reden onderzoek
19:15 uur Resultaten onderzoek
19:45 uur Interactie/stellingen/vragen
20:30 uur Afsluiting en borrel

Spreker 

Frans Fluttert PhD, MSc, RN is Forensisch Verplegingswetenschapper bij de FPC Dr. van Mesdag, Associate Professor bij de Molde University College NO en Research Supervisor bij de Int. Centre for Forensic Psychology, Psychiatry and Eduction of the Oslo University NO. Hij neemt deel aan verschillende internationale onderzoeks consortia en is betrokken bij vele onderzoeksprojecten op het gebied van de forenische psychiatrie. Risico taxatie/management en zorgontwikkeling in de forensische psychiatrie zijn z'n aandachtsgebieden.

Praktische informatie 
Datum: 29 juni 2023
Tijd: 18:30- 20:30 uur
Locatie: Hanzehogeschool Groningen (Wiebengacomplex, Lokaal B114), Petrus Driessenstraat 3, 9714 CA Groningen

Kosten

  • Gratis voor leden V&VN Wetenschap in Praktijk
  • € 20,- voor overige leden van V&VN
  • € 15,- voor studenten
  • €30, - voor niet-leden

Accreditatie 
is aangevraagd in het Kwaliteitsregister V&V en telt mee voor 2 punten. 

Annuleringsvoorwaarden
Vanaf 14 dagen voor de bijeenkomst is kosteloos annuleren niet meer mogelijk. Afmelden moet dan per e-mail bij V&VN Academie (academie@venvn.nl). 
Er kan dan wel een collega in plaats van de aangemelde deelnemer komen. De factuur zal naar de eerder aangemelde deelnemer worden verzonden.

Aanmelden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!