De ziekte van Parkinson in de palliatieve fase

  • 13 oktober 2022
  • Congres/Symposium
  • Neuro & Revalidatie

In oktober organiseert de Nederlandse Werkgroep Parkinson Verpleegkundigen & Verpleegkundig Specialisten wederom de jaarlijkse landelijke nascholing met dit jaar als thema:

Palliatieve zorg in de late fase van de ziekt van Parkinson en a-typisch parkinsonismen.

We hebben dit jaar inspirerende sprekers die onderzoek deden naar deze fase, die veel ervaring hebben met de gesprekken met patiënten en mantelzorgers in deze fase van de ziekte, maar ook ondernemende collega’s die onlangs een dagopvang zijn gestart. Tot slot hebben we de directeur van de Parkinson Vereniging (PV) uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over de samenwerking tussen hulpverleners en een patiënt vertegenwoordigende organisatie zoals de PV. Het belooft een mooie, leerzame dag te worden met natuurlijk ook gelegenheid voor het netwerken met collega’s.

Programma

9.00  - 9.30 uur Ontvangst en registratie
9.30  - 9.45 uur Welkom en Landelijke ledenvergadering
9.45 – 10.45 uur

Danny Hommel, Specialist Ouderengeneeskunde en
wetenschappelijk onderzoeker bij universitair
kennisnetwerk ouderenzorg Nijmegen; proefschrift
‘Impairment and Disability in Late-stage Parkinsonism’
Lezing over de late fase van de ziekte van Parkinson

10.45 – 11.00 uur Pauze koffie en thee
11.00 - 12.00 uur

Hans Coolen, Verpleegkundig Specialist in Radboudumc, lid van het team ondersteunende en palliatieve zorg en gespecialiseerd in pijnbehandeling
Lezing over de praktijk van de palliatieve zorg bij de ziekte van Parkinson

12.00 - 13.00 uur Lunch
13.00 – 13.20 uur

Jacqueline van Gestel oprichter van Zorgboerderij
Willemshoeve, Parkinson verpleegkundige
Lezing over de indicatie voor dagbesteding voor mensen 
met de ziekte van Parkinson en het opzetten dan een dagbesteding.

13.20 – 13.45 uur

Yvonne Rademakers, Parkinson verpleegkundige bij Surplus/Meeshoeve
Lezing over dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson, indicatie en onderscheid met dagbesteding

13.45 – 14.30 uur

Nickie van der Wulp, Directeur Parkinson Vereniging
Lezing over de rol van de Parkinson Vereniging bij informatie,
onderzoek, zorg en behandeling van de ziekte van Parkinson en de samenwerking met zorg professionals

14.30 – 14.45 uur Terugblik en afsluiting

 

Praktische informatie

Datum: 13 oktober 2022
Tijd: 9.00-14.45 uur
Locatie: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht

Deelname kosten

Het inschrijfgeld voor deelname aan de scholingsdag is € 65 (voor leden van de werkgroep) en €110,00 voor niet-leden.

Catering

Voor een lunch zal gezorgd worden, mochten er dieet wensen zijn graag bij inschrijven doorgeven.

Accreditatie

Het programma wordt ter accreditatie aangeboden bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V Register Zorgprofessionals en het Verpleegkundig Specialisten Register.

Aanmelden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!