Cursus Fractuurpreventie & Osteoporose 2023

 • 22 september 2023
 • Training/Scholing
 • Vallen Fracturen & Osteoporose

De vraag naar verpleegkundig gespecialiseerde zorgverlening voor mensen met fracturen en osteoporose zal de komende jaren toenemen. Doordat de zorgvrager met de fractuur steeds ouder wordt en daardoor in veel gevallen een hogere complexiteit van zorg met zich meebrengt zal de vraag naar specifieke verpleegkundige competenties navenant toenemen, passend in een toenemende aandacht voor preventie en de verpleegkundige zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Deze groepen ouderen met hun specifieke zorgvragen hebben, naast puur verpleegtechnische zorg, ook begeleiding en ondersteuning nodig voor het bereiken van een zo hoog mogelijk vorm van zelfmanagement om ondanks omstandigheden de kwaliteit van leven te optimaliseren. De verpleegkundige inzet op de ondersteuning van therapie- en medicatietrouw, alsmede het inbouwen van geboden kennis op een leven met optimale keuzes ten aanzien van fysieke beweging en voeding te maken is daarin essentieel.

Een verpleegkundige die fractuurpreventie en zorg bij osteoporosezorg geeft, heeft specifieke competenties nodig om zorgvragen te analyseren en daar waar mogelijk te beantwoorden, complicaties te voorkomen of te verminderen en de gepaste interventies op basis van zorgstandaarden en richtlijnen te kunnen selecteren en aan te bieden.

Leerdoelen
In deze vierdaagse praktische en patiënt-centered cursus staan de medische en verpleegkundige aspecten van osteoporose centraal.

Belangrijke fundamenten:
De diagnostiek en behandeling van (primaire) osteoporose;

 1. De diagnostiek en medisch / verpleegkundige aspecten van secundaire osteoporose;
 2. De opties voor medicamenteuze behandeling;
 3. Farmacotherapie ten aanzien van osteoporose en tevens osteoporose bevorderende medicatie;
 4. De signalerende functie van de osteoporose verpleegkundige ten aanzien van bijwerkingen, complicaties en/of interacties m.b.t. medicatie;
 5. Leefstijl management, complicatie preventie, ondersteuning bij zelfmanagement en therapietrouw;
 6. De behandeling van osteoporose vanuit multidisciplinair perspectief.

Na de cursus
Na afronding van de cursus kan de cursist de volgende rollen vorm en inhoud geven op competent niveau:

 1. zorgverlener: de rol op het gebied van medische diagnostiek en behandeling van osteoporose en
 2. ondernemer/regisseur: regisseren en coördineren van de zorg ten behoeve van osteoporosepatiënten. In deze context wordt ook vaak de rol van de `Fracture Liaison coordinator` genoemd.

Meer informatie
Stuur een mail maar i.draaijer@venvn.nl voor meer informatie.

Praktische informatie
Lesdagen: 22 & 23 september 2023 (inclusief overnachting), 17 november en de terugkomdag 2 februari 2024.
Startijden: Zie het volledige programma voor de starttijden.
Locatie: Hotel van der Valk Vianen Prins Bernhardstraat 75 4132 XE Vianen

Kosten
De prijs voor deze cursus bedraagt incl. boeken, verblijf en overnachting €1795,-.

Accreditatie
Wordt aangevraagd in het Kwaliteitsregister V&V, het Verpleegkundig Specialisten Register. Bij deelname door tenminste 1 PA tevens bij NAPA (neem in dit geval contact met ons op via academie@venvn.nl). 

Meld je aan!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!