Consultatie bij vastlopende situaties in de thuiszorg

  • 2 december 2021
  • Training/Scholing
  • V&VN Algemeen

Samen probleemgedrag beter hanteerbaar maken

Vastlopende situaties in de zorgverlening voor een bewoner/cliënt doen zich niet alleen binnen de muren van een zorginstelling voor. Ook in de thuiszorg worden professionals geconfronteerd met cliënten die langdurig intensieve zorg nodig hebben en waarvan de kwaliteit van leven onder druk staat omdat probleemgedrag een grote uitdaging (of vraagstuk) vormt voor alle betrokkenen. Agressief gedrag, dwangmatig/stereotiep gedrag, claimen of grensoverschrijdend gedrag. Een paar voorbeelden van situaties waarvoor CCE, Centrum voor Consultatie en Expertise, al ruim dertig jaar gevraagd wordt om samen met zorgprofessionals, nieuw perspectief te creëren. De sleutel? Samen breed kijken naar alle factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan en voortbestaan van probleemgedrag.

Tijdens deze online bijeenkomst deelt CCE haar jaren lange ervaring en tips met jou als zorgprofessional. Dit doen we aan de hand van een aantal specifieke cliëntsituaties waarbij probleemgedrag of onbegrepen gedrag voorkomt. Heb je een specifieke situatie? Neem deze vooral mee.  

Programma

·       Probleemgedrag; een inter- en multidisciplinaire benadering
·       Meervoudig kijken naar probleemgedrag
·       Hoe pak je dit aan?
·       Bij wie kan je terecht als je er zelf niet uitkomt? Een interdisciplinaire samenwerking.

Tijd

2 december 2021 van 15:00 tot 17:00

Locatie

Deze bijeenkomst vindt digitaal/online plaats. Instructies worden een aantal dagen voor de bijeenkomst gestuurd. Zorg ervoor dat je een laptop/computer hebt met geluid, camera en microfoon.

Kosten

Alle leden van V&VN € 40,-
Niet leden V&VN € 55,-

Trainer

Ditty van der Zaag, coördinator en trainer van Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). CCE is partner van zorgprofessionals als het gaat om expertise over ernstig probleemgedrag bij mensen die langdurig en/of intensieve professionele zorg en ondersteuning nodig hebben. Daar waar professionals dreigen vast te lopen en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat, zoeken professionals en CCE gezamenlijk naar nieuw perspectief.

Accreditatie

Is aangevraagd in het Kwaliteitsregister V&V en het Register Zorgprofessionals voor 2 punten.

Aanmelden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!