Vragenlijst WEC

  • 9 januari 2023
  • Wondexpertise

Evenals vorige jaren leggen wij je als lid van V&VN Wondexpertise weer een vragenlijst voor met vragen die een beeld geven van de situatie van het WEC waarin je werkzaam bent. 
De vragenlijst is aangepast aan de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Complexe Wondzorg. 
Wij als V&VN Wondexpertise vinden het belangrijk om inzicht te hebben in de situatie en werkwijzen van de huidige of in oprichting zijnde wondexpertisecentra in Nederland. Deze inventarisatie maakt dat mede mogelijk.
klik hier voor het invullen van de vragenlijst.

Anonimiteit:
De dataverzameling en terugkoppeling wordt gedaan door V&VN Wondexpertise. Data zullen niet te herleiden zijn tot afzonderlijke instellingen, organisaties of beroepsbeoefenaren.
 
Terugkoppeling:
De resultaten zijn terug te vinden op de website van de afdeling Wondexpertise 

Alvast danken voor je deelname. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!