Vereniging nieuwe stijl

  • 4 januari 2021
  • Nieuwsbericht
  • Wondexpertise


Conny van Velden, interim bestuurder van V&VN heeft deelgenomen aan de vergadering van ons bestuur 17 sept. jl. De bedoeling van dit aanschuiven was om te horen wat de afdeling vond van het voorstel voor de nieuwe organisatiestructuur. Het standpunt van de afdeling was al eerder naar V&VN gecommuniceerd d.m.v. een brief. Deze brief werd nader toegelicht. Het standpunt wat we innemen blijft onveranderd. Samenvattend komt het erop neer dat we:
• Financieel en bestuurlijk onafhankelijk zijn
• Een door de leden gekozen afdelingsbestuur en een eigen achterban met zorgverleners die uit diverse sectoren in de zorg komen.
• Zeggenschap over de eigen begroting oftewel zelf kunnen beschikken over de eigen budgetten
• Blijvend activiteiten voor de achterban kunnen organiseren, daar de juiste sponsoren voor inzetten. De afdeling houdt zich bezig met specifieke aspecten van hun vak en is daarmee herkenbaar voor hun leden. Vooralsnog zien we dit in geen enkel model van V&VN terug. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!