Stand van zaken CZO Erkenning

  • 4 januari 2021
  • Nieuwsbericht
  • Wondexpertise

Nu de opleiding wondverpleegkundige door CZO erkent is, moeten zowel theorieaanbieders als praktijkleerplaatsen (en in de toekomst individuele studenten) erkenning aanvragen. Op het moment van schrijven zijn er twee theorieaanbieders (Erasmus MC Academie en UConsultancy) en vier praktijkleerplaatsen die de erkenning hebben ontvangen. Zie voor actuele informatie https://www.czo.nl/erkende-opleidingen. Er lopen nog verschillende aanvragen zowel van de eerste als de twee lijn. CZO stelt vooral vragen over het proces. Onder welke voorwaarden krijgt een opleiding een CZO erkenning? Belangrijk is dat een organisatie een goede leerplaats biedt om een CZO erkenning te kunnen krijgen. Volgens de huidige werkwijze van CZO kan alleen een organisatie die eigen werknemers opleidt een erkenningsaanvraag doen. Wond Expertise Centra die uitermate geschikt zijn als leerplaats, maar die geen eigen personeel opleiden kunnen dus geen erkenning aanvragen voor externe stagiaires die zij opleiden. V&VN en de opleidingsinstituten zijn hierover blijvend in gesprek met het CZO. Tonny en Ellie vertegenwoordigen de afdeling Wondexpertise in de CZO-opleidingscommissie Wondzorg. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)