Per 1-1-21 geen levering verbandmaterialen via lokale apotheek meer voor cliënten Zilveren Kruis en VGZ

  • 2 november 2020
  • Wondexpertise

Zilveren Kruis en VGZ per 2021 krijgen lokale apotheken geen overeenkomst meer voor de levering van verbandmaterialen.
 
Voor Zilveren Kruis:
Apotheken en apotheekhoudende huisartsen kunnen niet langer een overeenkomst voor DISVV krijgen
Voor Diabetes-, Incontinentie-, Stoma-, Verbandmaterialen en Voedingspreparaten (DISVV) gelden de volgende nieuwe criteria voor zorgaanbieders om een overeenkomst te krijgen:
• Landelijk kunnen leveren;
• Leveringen moeten gedaan worden volgens de postorder methodiek (telefonisch en online bestellen en materialen volgens afspraak thuisbezorgen);
• Een BIG geregistreerde verpleegkundige is in dienst.
Inkoopbeleid hulpmiddelen 2021 ZK, pagina 2


Voor VGZ:
Verbandmaterialen
• U beschikt over een SEMH-certificering voor verzorgingsmiddelen, DISW-w.
• U heeft minimaal twee daartoe opgeleide, gediplomeerde en BIG-geregistreerde verpleegkundigen in dienst, of zo veel meer als noodzakelijk om de zorgovereenkomst uit te kunnen
voeren.
• U bent in staat verbandmateriaal landelijk en tijdig, ook in spoedsituaties, te leveren en diensten te verlenen aan tenminste 10.000 verzekerden van de Zorgverzekeraar ongeacht de
woonplaats. Uw bedrijfsvoering is hierop ingericht.

Inkoopbeleid hulpmiddelen 2021 VGZ, pagina 4

Zn

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!