OPROEP! Deelname klankbordgroep paramedische richtlijn Kwetsbare ouderen

  • 8 juni 2022
  • Wondexpertise


In 2021 is de start gemaakt met de ontwikkeling van een paramedische richtlijn Kwetsbare
ouderen. Het doel van deze richtlijn is om paramedici handvatten te geven voor het leveren van
goede zorg aan kwetsbare ouderen en daarnaast de samenwerking rondom deze patiëntengroep te bevorderen.
In 2021 heeft het eerste deel van het traject plaats gevonden, waarbij de knelpunten
geïnventariseerd zijn voor alle afzonderlijke beroepsgroepen. Vanuit deze knelpunten zijn
uitgangsvragen opgesteld, die in een vervolgtraject beantwoord zullen gaan worden. Naast zes
werkgroepen voor de zes deelprojecten, zal er één algemene klankbordgroep samengesteld
worden voor de volledige richtlijn.
V&VN Wondexpertise is gevraagd deel te nemen aan de klankbordgroep. De taken en
verantwoordelijkheden zijn als volgt.
1. Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek benoemen de werkgroepen
welke overwegingen van belang zijn, waarna op basis van deze overwegingen de
inhoud, richting en sterkte van de concept aanbevelingen opgesteld worden
(evidence-to-decision). Van de klankbordgroep horen we graag feedback op deze
concept aanbevelingen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!