Functieprofiel bestuurslid VenVN afdeling Wondexpertise

  • 9 december 2021
  • Nieuwsbericht
  • Wondexpertise

Op donderdag 17 maart 2022 vindt de algemene ledenvergadering en het symposium van V&VN Wondexpertise plaats. Tijdens de algemene ledenvergadering vindt de verkiezing plaats van het nieuwe bestuur. Elke 3 jaar treedt het volledige bestuur af en kan ieder lid van V&VN Wondexpertise zich kandidaat stellen. Het bestuur telt acht leden waarvan er zes zich herkiesbaar stellen. De verkiezing zelf en het bekend maken van de uitslag vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering. Wij roepen ieder op die interesse heeft in een bestuursfunctie om zich kandidaat te stellen. Onze bestuursleden zullen graag toelichting geven over wat dit inhoudt. Op de website vind je het profiel terug van een bestuurslid van onze afdeling. Wil je eventueel een vergadering bijwonen dan kan dat natuurlijk. Laat het ons weten je bent van harte welkom. Wil je meer informatie of wil je je beschikbaar stellen dan kun je altijd contact opnemen via de mail: voorzitter.wond@venvn.nl.
We streven naar een live ontmoeting. Als dit door Covid-19 niet mogelijk is gaan we weer een digitale meeting organiseren.
Profiel bestuurslid

Bestuur Wondexpertise

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)