Wijkpreventie

Wijkpreventie biedt de mogelijkheid om beperkingen, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte, te verminderen. Maar ook voordat een ziekte zich openbaart, kunnen verpleegkundigen mensen motiveren gezond te leven door bijvoorbeeld samen doelen te formuleren die passen bij de belevingswereld.

Ons standpunt over wijkpreventie

Wijkverpleegkundigen zijn niet alleen ‘achter-de voordeur-verpleegkundigen’. Ze denken en werken individu-overstijgend en steeds meer in de rol van Gezondheidsbevorderaar. Hierbij richten ze zich op de wijk zelf en gebruiken hun kennis over de factoren die de gezondheid beïnvloeden, om wijk-plannen te maken.

De wijkverpleegkundige gaat hiermee de verbinding aan tussen het sociaal en medisch domein en werkt samen met andere disciplines in de wijk om preventie vorm te geven.

Kennis nodig over factoren

Om deze preventie goed vorm te geven is er kennis nodig over wat er zich achter al die voordeuren in de wijk afspeelt. Vervolgens is kennis vereist over factoren die gezondheid - positief én negatief -  beïnvloeden. Pas dan kan de wijkverpleegkundige schakelen tussen het individu én de wijk, en is daarbij zowel preventief als met de genezing bezig. Een wijkplan ontstaat op basis van een analyse van data en het vaststellen van een wijkdiagnose.

Het verpleegkundig proces

Dit werken met een helicopterview, net als individueel-toewijsbare zorg, is gebaseerd op het verpleegkundig proces. Dit is een internationaal aanvaard werkproces in de verpleegkunde, waarbij wordt begonnen met een anamnese, die leidt tot een onderbouwde wijkdiagnose. Op basis daarvan worden doelen geformuleerd en interventies geïnitieerd.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.