Zorgpad COVID19

  • 29 juni 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

De afgelopen weken hebben diverse wijkverpleegkundigen verspreid in het land de handen ineen geslagen om een eenduidig zorgpad te ontwikkelen als het gaat om de zorg voor COVID19-cliënten. Dat is nog eens leiderschap voor je vak! In de vorige nieuwsbrief spraken we de hoop uit dat dit initiatief het begin zou zijn van meer zorgpaden. Evelyn Naalden, als vios werkzaam in de eerste lijn, zegt hierover: “Inmiddels is de kick-off geweest en zijn er al 35 (wijk)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten aan de slag gegaan met zorgpaden voor Parkinson, hartfalen, dementie, vallen, eenzaamheid en gedragsproblemen in de wijk. Het is leuk om te zien dat veel verpleegkundigen, vanuit de essentie van hun vak en met hun eigen expertise, de handschoen hebben opgepakt om bij te dragen aan deze ontwikkeling. De verschillen vallen weg en eenduidigheid, verbinding en professionaliteit komen er voor terug. We zien verbindingen en samenwerking over organisaties en tussen verschillende afdelingen ontstaan. Dat kan ook niet anders omdat de wijkverpleging multidisciplinair is en zorg omvat voor 0-100 jaar (of zelfs hoger)”. Klik hier voor meer informatie.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!