ZN Werkwijzer beoordeling verpleging en verzorging in de thuissituatie

  • 26 juni 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Wijkverpleegkundigen die indiceren voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders en voor leveringsvorm persoonsgebonden budget (pgb) – op basis van het machtigingenbeleid - ervaren in toenemende mate dat medisch adviseurs een (her)indicatie geheel of delen van de indicatie afkeuren. Voor verzekerden en voor wijkverpleegkundigen zeer onaangenaam. En ook echt niet altijd terecht. De frustratie bij wijkverpleegkundigen is enorm! Het voelt alsof de zorgverzekeraar op de stoel van de wijkverpleegkundige zit.

De verschillen in beoordelen van een indicatie per zorgverzekeraar zijn groot. En dan lijken de adviseurs van een en dezelfde zorgverzekeraar ook met verschillende maten te meten. Veel wijkverpleegkundigen vragen daarom al ruim een jaar om transparantie. Welke criteria gebruikt de medisch adviseur en op basis waarvan vindt beoordeling plaats.

Vanuit het Kenniscentrum van verpleegkundigen van Zorgverzekeraars Nederland, de brancheorganisatie waar alle zorgverzekeraars bij zijn aangesloten, is nu een ‘werkwijzer beoordeling verpleging en verzorging in de thuissituatie’ opgesteld. Dit document geeft inzicht hoe de medisch adviseur de beoordeling van de indicaties op basis van het machtigingenbeleid uitvoert. Interessant om door te lezen! Een mooi begin naar meer openheid over hun werkwijze.

Overigens goed om te weten:

Samen met een afvaardiging van wijkverpleegkundigen is V&VN in gesprek met de grote zorgverzekeraars bij ZN om te komen tot afspraken hoe we met elkaar (verzekerde, wijkverpleegkundige en zorgverzekeraar) omgaan bij (deels) afkeuren van de indicatie, want de communicatie laat zéér veel te wensen over.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!