WO II-Lexicon voor de zorg

  • 21 december 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Het Kenniscentrum Oorlog, vervolging en geweld ontwikkelt een WOII-lexicon voor verzorgers die werken met WOII-getroffenen. Het lexicon bestaat uit een lijst met woorden, uitspraken en uitdrukkingen die gevoelig kunnen liggen voor WOII getroffenen die verzorgers op het spoor kunnen zetten van oorlogservaringen en eventueel daarmee samenhangende klachten. Die, als ze niet opgepikt worden, de getroffenen het gevoel kunnen geven dat ze niet gehoord worden. Tegelijkertijd willen we ook woorden opnemen die voor sommige verzorgers met beperkte historische kennis een 'neutrale' lading lijken te hebben, maar die door de ontvanger juist als beladen worden ervaren. Het kenniscentrum zoekt mensen die met hun kennis vanuit de zorgpraktijk deel zou willen nemen aan een digitaal interview van max. 1 uur.  Je kunt je hiervoor aanmelden bij Sophie van de Berg: S.van.den.Bergh@arq.org.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!