Wil jij meedoen aan de evaluatie van de wet Zorg en dwang?

  • 9 juli 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Na invoering van de Wvggz en Wzd op 1 januari 2020, is het van belang om deze te evalueren. Dit evaluatieonderzoek beoogt in eerste instantie inzicht te geven in de implementatie en uitvoerbaarheid, en in een latere fase ook in de doeltreffendheid en effecten van de wetten in de praktijk. In de evaluatie combineren we juridisch met empirisch onderzoek. In het empirische onderzoek maken we gebruik van zowel kwalitatief (interviews/focusgroepen) als kwantitatief (cijfers/gegevens) onderzoek. We bestuderen onder andere hoe men de wetten in de praktijk ervaart, in hoeverre de beoogde doelen van de wetten worden bereikt en of de instrumenten uit de Wvggz en de Wzd hieraan bijdragen, hoe de betrokken partijen hiermee om gaan en of zich ‘niet beoogde en/of onbedoelde ontwikkelingen en effecten’ voordoen. Aan de hand van deze wetsevaluatie kunnen aanbevelingen worden gedaan voor eventuele wijzigingen.

V&VN zoekt wijkverpleegkundigen die hiervoor input willen leveren vanuit de praktijk. Wanneer jij denkt: daar wil ik wel iets over kwijt, geef dan voor 20 juli aan dat je mee wilt werken aan Andrea Steger: a.steger@venvn.nl.  
Er is vacatiegeld vergoeding voor deelname aan de focusgroep beschikbaar.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!