Wet zorg en dwang in de wijk –update-

  • 21 december 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

De Wet zorg en dwang is 1 januari 2020 ingevoerd, maar door de coronacrisis is de implementatie van deze wet en het oplossen van bestaande knelpunten nog niet van de grond gekomen. VWS gaat volgend jaar in werkgroepen de knelpunten m.b.t. de Wzd oppakken, en start daarvoor ook met een werkgroep voor de wijk. Daarnaast wordt in het komend jaar de Wzd geëvalueerd. Verbeterpunten voor de implementatie van de Wzd of het oplossen van knelpunten kun je doorgeven op wetzorgendwang@venvn.nl Jullie input is belangrijk en wordt gewaardeerd!
De themapagina Wet zorg en dwang  op de site van V&VN is recent vernieuwd. Hier kun je de meest recente info vinden over de wet.

Lunchbijeenkomst

Op woensdag 27 januari 2021 organiseert V&VN van 1200-1330 uur een digitale lunchbijeenkomst over de Wet zorg en dwang. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de belangrijkste onderwerpen uit de Wzd voor de wijk. Ook is er ruimte voor vragen en uitwisselen van ervaringen met (het voorkomen van) onvrijwillige zorg. Er is ruimte voor 15 aanmeldingen. Deelname is gratis. Je kunt je opgeven bij a.steger@venvn.nl.

Oproep

Wie werkt er in de praktijk met de Wzd? Wie heeft interesse om zich te verdiepen in de Wzd? Zou je het komende jaar dan af en toe willen meedenken met en input geven aan Andrea Steger (adviseur V&VN voor de Wzd)? Hiervoor is een vacatievergoeding beschikbaar. Mocht je interesse hebben of meer informatie wensen, stuur dan een mail naar a.steger@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!