Wat speelt er allemaal op het gebied van regeldruk?

  • 23 juni 2022
  • Nieuwsbericht
  • Wijkverpleegkundigen

Afgelopen tijd hebben we via onze socials aan jullie gevraagd de monitor regeldruk wijkverpleging in te vullen. Dit is massaal gedaan, dank hiervoor! De monitor wordt besproken in de taakgroep regeldruk om te kijken welke acties eruit moeten volgen. Daarnaast is het programma van (ont)regelde zorg geëvalueerd. Vanuit hier is een factsheet ontwikkeld hoe men de zorg van 2022 tot 2025 wil gaan ontregelen. 

Klik op onderstaande links voor meer informatie hierover:

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)