Waarde van verpleegkundige zorg

  • 18 februari 2016
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Het is van belang dat verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de dagelijkse praktijk beleidsmakers kunnen laten weten wat voor hen belangrijk is, zodat ze een stem krijgen in de ontwikkelingen in de zorg. Daarom heeft V&VN een leertraject voor ambassadeurs in het leven geroepen.

Karin van Capelleveen, wijkverpleegkundige: "Ik vind het een mooi vak wat ik graag onder de aandacht breng bij gemeente en zorgverzekeraars. Ook wil ik mijn enthousiasme overbrengen op jonge collega's, omdat er nog bedroevend weinig kiezen voor de wijkverpleging. Het is belangrijk dat het vak positief onder de aandacht komt."

Aantoonbaar
De vijfde scholingsavond, op dinsdag 16 februari, stond in het teken van de waarde van verpleegkundige zorg. Chief Nurse Officer Marieke Schuurman, onafhankelijk adviseur van de minister, stond stil bij de directe en indirecte waarde van wijkverpleegkundigen. Veel effecten van verpleegkundige zorg zijn gericht op het voorkomen van problemen, als decubitus en infecties. Maar je kunt ook de directe waarde aantonen, bijvoorbeeld doordat je als wijkverpleegkundige ervoor zorgt dat cliënten trouw hun medicatie innemen.

Ambassadeurs
De ambassadeurs worden gevraagd mee te denken met voorstellen van ZonMw, praten mee aan beleidstafels, positioneren hun vak in hun instelling en zijn gesprekspartners voor zorgverzekeraars over de zorginkoop. Van Capelleveen: "Het ambassadeurstraject verruimt mijn blik op de algehele gezondheidszorg. Ik krijg inzicht in hoe samenwerkingspartners acteren en welke rol ik daarin kan innemen. Ook probeer ik mijn collega's te betrekken. Met een bredere kijk op je vak kun je een visie neerzetten, zodat je weet waar je naar toe wilt. We willen allemaal graag optimale zorg bieden aan de cliënt. Door goed onder woorden te brengen hoe je dit wilt bereiken, kun je met anderen in gesprek gaan. Het ambassadeurstraject helpt mij hierbij."
Dit jaar nemen voor het eerst ook twee casemanagers dementie deel aan het leertraject. Annemarie Keij, casemanager dementie: "Ik heb mij aangemeld voor het ambassadeurstraject om landelijk de rol van casemanagers dementie zichtbaar te maken in deze tijd van veranderingen."

Coach
Elke ambassadeur in het leertraject krijgt een coach. Deze geeft advies op maat en helpt de ambassadeur in opleiding om haar vak in context te zien en een bredere visie te ontwikkelen.  Anne Giesbergen heeft het eerste leertraject doorlopen in 2014 en is nu docent verpleegkunde en coach bij het derde leertraject: "Zonder het ambassadeurstraject was ik niet geweest waar ik nu ben. Ik heb geleerd een duidelijke visie te ontwikkelen en verwoorden. Het heeft mij geholpen mijn blik te verbreden en mijn vleugels uit te slaan."
Ook Laura Hollenberg - Vriendjes heeft in 2014 het ambassadeurstraject afgerond en is nu coach. “Het traject heeft mij geholpen om uit te dragen wat het werk precies inhoudt. Zowel in de wijk, als binnen mijn organisatie en landelijk. Ik heb geleerd om de praktijk naar beleid vertalen en andersom. Ook heeft het mij sterker gemaakt in mijn vak. Ik draag de bevlogenheid die ik heb graag over op anderen. Daarom vind ik het ook heel mooi nieuwe ambassadeurs te begeleiden. Ik herken hun betrokkenheid.”

Leertraject
Deze groep van veertien wijkverpleegkundigen en twee casemanagers dementie zijn in september 2015 gestart met het leertraject 'ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige'. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid wil door middel van dit ambassadeurstraject talentvolle wijkverpleegkundigen ondersteunen om de beroepsgroep op lokaal, regionaal en landelijk niveau te vertegenwoordigen. Er zijn negen scholingsmomenten waarin de ambassadeurs meer informatie krijgen over onder meer de financiering van de zorg, leiderschap, omgang met de media en lobbyen. Dit ambassadeurstraject is mogelijk geworden door steun uit het programma Zichtbare schakel. Zorgverzekeraar VGZ sponsort het traject de afgelopen jaren.

Vervolg
Momenteel wordt de derde groep ambassadeurs opgeleid. Voor de volgende jaargang worden nog coaches gezocht. Neem voor meer informatie contact op via A.Wijkverpleging@venvn.nl

De afdeling V&VN Verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid heeft plannen om ook een ambassadeurstraject voor jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen openbare gezondheidszorg te starten. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel onderzocht.

Meer informatie
Ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige
Ook casemanagers dementie als ambassadeur

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.