Voorwaarden aan indicatie door wijkverpleegkundigen

  • 21 april 2017
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft het inkoopbeleid voor wijkverpleging veranderd: het indiceren van cliënten mag vanaf volgend jaar alleen nog maar gebeuren door wijkverpleegkundigen die werken voor een gecontracteerde zorgaanbieder. Dit leidt tot veel vragen bij wijkverpleegkundigen. V&VN waarschuwt voor overbelasting van de beroepsgroep; er is immers ook al een tekort. Ook mag er geen misverstand ontstaan over de deskundigheid van wijkverpleegkundigen.

Argument van Zilveren Kruis (3,4 miljoen verzekerden) is dat de kosten te hoog worden: aanbieders die geen contract hebben met de verzekeraar, declareren relatief veel uren zorg, aldus de verzekeraar. Zilveren Kruis onderzoekt overigens ook gevallen waarbij er mogelijk is gefraudeerd bij de indicatiestelling in de wijkverpleging. Wijkverpleegkundigen die bij niet-gecontracteerde aanbieders werken, mogen wél zorg verlenen, maar zelf dus niet meer indiceren.

‘Pas op voor taakverzwaring’

Sonja Kersten, directeur van V&VN: ‘Het is logisch dat verzekeraars de kosten in de hand willen houden, maar realiseer je dat er een flink tekort is aan wijkverpleegkundigen en dat de belasting daardoor al groot is voor de mensen die het werk nu doen. Als dit beleid bijvoorbeeld betekent dat wijkverpleegkundigen extra indicaties moeten afgeven voor mensen die zij niet kennen, is dat niet in het belang van de cliënt én een taakverzwaring. Andersom is het ook niet efficiënt wanneer wijkverpleegkundigen niet voor hun eigen cliënten mogen indiceren.“

Kwaliteit niet ter discussie

Of wijkverpleegkundigen wel of niet bij een gecontracteerde zorgaanbieder werken, staat los van hun deskundigheid, zegt Sonja Kersten: “Wijkverpleegkundigen zijn professionals, ongeacht of hun werkgever aan tafel zit bij de inkoper van een verzekeraar. Het Kwaliteitsregister van V&VN borgt die deskundigheid; daarom is het zo belangrijk dat verzekeraars deelname aan dat register als voorwaarde stellen.”
Wijkverpleegkundigen reageren kritisch op de beslissing; zij vinden dat verzekeraars teveel invloed krijgen op indicatiestellingen, zo blijkt uit de reacties op social media. Inmiddels heeft ook VGZ tegenover Nursing aangegeven het indicatiebeleid in de wijkverpleging te willen aanpassen. Hoe precies, is nog niet duidelijk.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.