Verzoek tot deelname adviesgroep kwaliteitsstandaarden in de wijkverpleging

  • 23 oktober 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Voor de programmeringsstudie kwaliteitsstandaarden in de wijkverpleging 2019-2022 zijn we op zoek naar een adviesgroep, bestaande uit o.a. verzorgenden, (wijk-)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, Patiënten Federatie.

Programmeringsstudie kwaliteitsstandaarden in de wijkverpleging 2019-2022
De programmeringsstudie moet bijdragen aan een systematische en breed gedragen programmering voor het ZonMw-programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019- 2022 - Wijkverpleging. Daartoe worden binnen deze studie adviezen en programmeringsagenda’s ontwikkeld, die door beroepsorganisatie V&VN gebruikt kunnen worden om onderwerpen te prioriteren voor toekomstige kwaliteitsstandaarden (richtlijnen of zorgstandaarden), andere (kwaliteits-)producten of knelpuntenanalyses op het terrein van de wijkverpleging. De programmeringsstudie bestaat uit vier werkpakketten met de volgende doelen:

Werkpakket 1: agenda vraagstukken en onderwerpen voor knelpuntenanalyses en kwaliteitsstandaarden.
Werkpakket 2: actualisatie analyse van witte vlekken in kwaliteitsstandaarden.
Werkpakket 3: beschrijving van goede voorbeelden van implementatie van kwaliteitsstandaarden.
Werkpakket 4: synthese en stakeholderraadpleging en advisering voor het actueel houden van de programmeringsagenda’s.

Voor een uitgebreidere toelichting verwijs ik u naar samenvatting van de projectaanvraag in de bijlage.

Wat houdt de adviesgroep in?
De adviesgroep in totaal vijfmaal bijeen (in alle vier werkpakketten tenminste éénmaal, naar verwachting in werkpakket 1, tweemaal).

Tijdsinvestering
De bijeenkomsten vinden verspreid plaats over de loopduur van het project: gestart in september 2020 en duurt tot september 2021. De vijf (online) bijeenkomsten duren maximaal 2 uur per keer.  Het voornemen is de 1e bijeenkomst in eind november te gaan plannen. Aanmelden voor de adviesgroep kan tot 13 november 2020.

Vergoeding
Wij vergoeden je deelname aan de bijeenkomsten.

Vragen?
Stel ze gerust! Mail naar Rixt Zuidema, onderzoeker op dit project rixt.zuidema@hu.nl of bel haar op 06-42541430 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!