Versnelling in professionalisering wijkverpleging

  • 8 maart 2017
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • M&G Wijkverpleegkundigen

V &VN heeft in overleg met het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG), de Patiëntenfederatie Nederland, ActiZ, BTN, verzekeraars en overheid dinsdag 7 maart een belangrijke stap gezet naar een meerjaren kwaliteitsagenda wijkverpleging voor de professionalisering van het wijkverpleegkundig beroep. In de kwaliteitsagenda staat aangegeven wat V&VN en andere partijen gaan doen om verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging te helpen bij de onderbouwing van het vak.

Het is voor wijkverpleegkundigen heel belangrijk dat zij kunnen laten zien wat ze doen, waarom ze het doen, hoe ze het doen en wat het oplevert. Daarmee krijgen verzekeraars en patiënten meer vertrouwen in wat er achter al die voordeuren in Nederland gebeurt, maar kan ook de professionaliteit van de beroepsgroep zelf doorgroeien. Het is hierbij belangrijk dat wordt ingezet op de prioriteiten die wijkverpleegkundigen zelf aangeven:

  • een toolbox met hulpmiddelen bij het indiceren en organiseren van zorg
  • implementatie van bestaande kwaliteitsstandaarden, zoals verpleegkundige verslaglegging
  • ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsstandaarden voor de wijkverpleging
  • meer onderzoek naar de resultaten en uitkomsten van wijkverpleegkundige zorg

Hulpmiddelen bij indiceren en organiseren van zorg

Wijkverpleegkundigen hebben om hulp gevraagd om op een eenduidige en goede manier zorg te indiceren en organiseren. Daarom ontwikkelt V&VN een toolbox met beslissingsondersteunende instrumenten en hulpmiddelen. Na inventarisatie van wat er al is, volgt het testen van deze hulpmiddelen. De middelen die goed werken, worden makkelijk toegankelijk gemaakt. Natuurlijk worden wijkverpleegkundigen, onder andere via de vakgroep wijkverpleging van de afdeling V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid en het NWG, hier nauw bij betrokken.

Kwaliteitsstandaarden, deskundigheid en wetenschappelijke raad

Er worden vier extra specifieke kwaliteitsstandaarden voor de wijkverpleging ontwikkeld. Ook komt er een plan hoe intervisie en intercollegiale toetsing in de wijkverpleging kan worden ingezet, zodat collega's elkaar helpen deskundig te zijn en te blijven. Daarnaast neemt V&VN, samen met Chief Nursing Officer Marieke Schuurmans, het initiatief om een onafhankelijke wetenschappelijke raad op te richten om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, coördineren en (laten) uitvoeren. Om de agenda zo concreet mogelijk te maken, verder te concretiseren en aan te laten sluiten bij het dagelijks werk van de wijkverpleging starten V&VN en het NWG met de verdere inventarisatie van knelpunten onder wijkverpleegkundigen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De wijkverpleging ontwikkelt zich snel en daarom moeten er op korte termijn stappen worden gezet in de beroepsontwikkeling en professionalisering van de wijkverpleegkundige beroepsgroep. De kwaliteitsagenda is onderdeel van de ontwikkelagenda wijkverpleging. Naast de kwaliteitsagenda wijkverpleging staan er nog drie speerpunten op de ontwikkelagenda: arbeidsmarkt en opleiden, substitutie en samenwerking.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.