Verpleegkundig leiderschap/ MDO

  • 21 december 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

In oktober bracht Lisenka van Loon, wijkverpleegkundige, op Twitter een discussie op gang met Marian Kaljouw (NZa) over het MDO: een 1-op-1 overleg met een andere zorgprofessional over de cliënt in de wijkverpleging die wel declarabel is voor de zorgverzekering en een MDO met meerdere zorgprofessionals over een cliënt was niet declarabel... Dit leidde tot gesprekken tussen de dagelijkse praktijk van de wijkverpleging (leden, ambassadeurs en vakgroep) en de NZa waar Lisenka het voortouw nam om namens de wijkverpleegkundigen uit te leggen wat de beroepsgroep onder een MDO verstaat. Dit waren constructieve gesprekken. Op basis van deze gesprekken is door Caroline Smeets een visie op het MDO in de wijk geschreven met een verantwoording waarom het MDO in de wijk een goede bekostiging verdient. Het is hier te lezen. Nu is de NZa aan zet om te zorgen dat het MDO uit de opsomming van uitzonderingen ‘niet vergoed’ in de beleidsregel gaat!

Kortom: een prachtig voorbeeld van Verpleegkundig leiderschap in de wijk!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!