V&VN Wijkverpleegkundigen

  • 24 september 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Feest Afdeling Wijkverpleegkundigen 3 Recht Kopi3

V&VN Wijkverpleegkundigen gaan vanaf 1 januari 2022 samen met het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG) verder als een zelfstandige afdeling Wijkverpleegkundigen binnen V&VN. We slaan de handen ineen om met elkaar verder te bouwen aan een betere positionering, profilering en professionalisering van wijkverpleegkundigen in ons zorglandschap! We hebben elkaar nodig om een krachtig geluid uit te dragen zodat er meer mét ons en minder óver ons gesproken word. Ben je wijkverpleegkundige en wil je je aansluiten bij een afdeling met jouw vakgenoten? Meld je dan aan via de volgende link: https://mijn.venvn.nl/afdelingslidmaatschap-toevoegen.  De afdeling Maatschappij & Gezondheid gaat vanaf 1 januari  2022 vooralsnog verder met de vakgroepen Jeugdverpleegkundigen, Dementieverpleegkundigen en de OGZ-verpleegkundigen. Het beleid en de activiteiten van de afdeling M&G zullen dan niet meer gericht zijn op wijkverpleegkundigen. Het lidmaatschap van de afdeling M&G zeg je op door vóor 1 dec een mail te sturen naar info@venvn.nl. De contributie voor de afdeling wijkverpleegkundigen zal gelijk zijn aan de contributie van de afdeling M&G waarbij tot 1 januari 2021 het lidmaatschap van de afdeling Wijkverpleegkundigen gratis is.

De eerste afdelingsvergadering van de afdeling wijkverpleegkundigen zal begin 2022 plaatvinden. Daar presenteren wij onze definitieve plannen met betrekking tot beleid en begroting en het afdelingsreglement en deze zal ter stemming aan onze leden worden voorgelegd. Tevens zal dan het nieuwe bestuur worden benoemd.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!