UITNODIGING enquête SRI-werkgroep handhygiëne en persoonlijke hygiëne in de zorg

  • 27 oktober 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Bij deze wordt u uitgenodigd om een enquête in te vullen over knelpunten op het gebied van handhygiëne en persoonlijke hygiëne in de zorg. Mocht u specifieke knelpunten hebben over deze richtlijn dan kunt u dat in deze enquête aangeven. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. U kunt de enquête invullen tot 3 november 2021.

Vanuit het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) zullen komende jaren de verlopen WIP-richtlijnen worden herzien. Dit najaar is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn Handhygiëne en Persoonlijke hygiëne.  De eerste stap van het ontwikkelen of herzien van een richtlijn is het in kaart brengen van huidige knelpunten in de praktijk en knelpunten met het gebruik van huidige richtlijnen. Deze knelpunten worden in de enquête uitgevraagd. De uitkomsten van deze enquête worden door de richtlijnwerkgroep gebruikt voor het prioriteren en opstellen van uitgangsvragen voor de ontwikkeling van de richtlijn.
Klik op deze link om de enquête te starten.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!