Terugblik op het congres indiceren in de wijkverpleging

  • 6 juli 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Thumbnail Foto Congres Compilatie (1)

Speak up vanuit de vakinhoud

“Eindelijk weer een vakinhoudelijk congres”, zei een deelnemer. Want wat is er leuker dan over je vak praten met verpleegkundigen uit het hele land? Dat vonden ruim 500 collega’s ook. Zij schreven zich in voor het V&VN-online congres ‘Kennis en kunde van indiceren’ afgelopen 28 mei. En juist omdat het online was, schoven ook wijk-, kinder- en dementie verpleegkundigen aan uit Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg, Oost-Groningen en Noord-Friesland. Virtueel samen in de congreszaal, aan de bar in de lounge of in de gym. Het kon allemaal. Een succesvol congres dat door deelnemers in de evaluatie gewaardeerd werd met een 8.

Bianca Buurman, voorzitter V&VN en hoogleraar ouderenzorg Amsterdam UMC, was keynote speaker en is ervan overtuigd dat de zorg in de eigen omgeving, de toekomst heeft. Met een inspirerende en interactieve presentatie maakte zij duidelijk dat ziekenhuiszorg en verpleeghuiszorg zich verplaatst naar thuis met grote gevolgen voor de wijkverpleging. Dat zagen we in de coronacrisis (met zuurstof eerder naar huis). Zijn we klaar voor de toekomst en zijn er voldoende collega’s? Hoe maken we werken in de wijk aantrekkelijk(er)? Bianca vindt dat verpleegkundigen meer moeten doen met doelen en data die nu uit de zorgdossiers en classificatiesystemen zijn te halen. Doelen en data geven inzicht in beïnvloedbare uitkomsten van verleende zorg. En helpen zo de indicaties én de zorg te verbeteren. Want daar doen we het voor. Bianca vindt dat verpleegkundigen veel meer van zich moeten laten horen en uitspreken welke oplossingen wij zien voor de toekomst. Schrijf als beroepsgroep een position paper voor de toekomst van de zorg thuis. Speak up!

Experts en collega’s uit de praktijk gaven workshops in twee rondes over 15 vakinhoudelijke onderwerpen, zoals: onderzoek praktijkvariatie, assessment vakbekwaam indiceren, financiering van de zorg, palliatieve zorg en ACP (advance care planning), domein overstijgend indiceren Zvw, Wlz en Wmo, eenheid van taal, omgaan met weerstand, enz.

Jet Bussemaker sloot het congres af. Zij sprak over het belang van de verpleegkundige in de zorg thuis, die de spil in de wijk moet zijn en preventie hoog in het vaandel heeft staan. Ze roept op om een manifest te schrijven voor meer invloed voor de wijkverpleging in het lokale gezondheidsbeleid. Als laatste gaf ze mee dat verpleegkundigen te bescheiden zijn over hun vak en dat ze meer leiderschap moeten nemen. Neem het gezag terug en formuleer je voornemens, maar voer ze ook uit voor een betere indicatiestelling en zorg. Speak up!

Terugkijken?of scan de QR code.

Het congres is een initiatief van de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging, georganiseerd door V&VN en financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!