Subsidieregeling wijkverpleging van min VWS

  • 23 april 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Vanaf 3 mei opent VWS een subsidie specifiek voor de wijkverpleging. Deze Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) heeft waarde van 114 miljoen en biedt financiering voor activiteiten die kunnen bijdragen aan meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van intercollegiale toetsing en het verbeteren van samenwerking in de wijk.

Met deze regeling is het mogelijk om jouw organisatie beter voor te bereiden op de toekomst. Mogelijk zijn jullie hier al mee bezig en kan de subsidie een financieel steuntje in de rug bieden.

We willen jullie vragen om met andere (wijk)verpleegkundigen, beleidsmedewerkers en managers te bespreken of er projecten zijn waarvoor jullie een aanvraag willen doen. Op rvo.nl/sow staat alle informatie over deze regeling.

Hieronder staan de type projecten die aangevraagd kunnen worden. We zijn daarnaast benieuwd naar jullie ideeën bij deze subsidieregeling. Bij vragen of suggesties kun je contact opnemen met Anne Mathilde via am.d.vries@minvws.nl. Of sluit aan bij de webinar op 20 april van 11:00-12:00 uur voor meer informatie. Aanmelden voor de webinar kan ook via Anne Mathilde.

Een aanvraag doen

Het schrijven van de subsidieaanvraag duurt gemiddeld een paar dagen tot een week als jouw organisatie al ideeën en partners heeft waarmee kan worden samengewerkt. Per organisatie kan een QuickScan op rvo.nl/sow ingevuld worden om te zien of jouw organisatie in aanmerking komt voor subsidie en wat er (nog) nodig is.

Activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd

a)    Verbeteren deskundigheid teams wijkverpleging door intervisie, intercollegiale toetsing en het volgen van de opleiding ‘procesbegeleider intercollegiale toetsing’. De indicatiestelling en daarmee de zorg voor de cliënt verbetert hiermee. Jij wisselt meer kennis, kunde en ervaringen met andere wijkverpleegkundigen uit en kunt casussen met elkaar bespreken.

b)    Het verbeteren van de samenwerking binnen de wijkverpleging door het invoeren van een herkenbaar en aanspreekbaar team wijkverpleging. Dit kan bijvoorbeeld door het maken van gezamenlijke afspraken over het coördineren van zorgvragen in het werkgebied. Naar cliënten en andere zorgverleners toe krijgt wijkverpleging hierdoor meer één gezicht. Jij kunt efficiënter en effectiever werken.

c)    Meer samenwerking met andere organisaties in de keten. Cliënten kunnen hierdoor beter op elkaar afgestemde zorg krijgen. Jij kunt efficiënter en effectiever werken.

d)    Verbeteren zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten met inzet van instrumenten die hiervoor bestaan. Cliënten kunnen hierdoor meer zelf de regie op hun leven en gezondheid nemen. Op de langere termijn levert dit voor jou minder werkdruk op.

e)    Verminderen administratieve lasten zoals bijvoorbeeld de vijfminutenregistratie, waardoor jij je meer bezig kunt houden met de zorg voor de cliënt.

f)     Verbeteren van de ICT-basisinfrastructuur, bijvoorbeeld het vereenvoudigen van systemen waarop telkens opnieuw handmatig ingelogd moet worden en het verbeteren van de Wifi. Hierdoor blijft er uiteindelijk meer tijd over voor de cliënt en kunnen nieuwe technologieën makkelijker worden ingevoerd. ICT ondersteunt jou in plaats van dat het extra werk oplevert. 

g)    In gebruik nemen van nieuwe technologieën, waardoor de zorgdruk kan afnemen en meer zorg op afstand mogelijk wordt. Deze technologieën mogen op dit moment landelijk nog maar bij minder dan 100 cliënten in de wijkverpleging worden toegepast. Is dat niet het geval kijk dan of de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) jouw organisatie kan helpen.

Via rvo.nl/sow kun je ook meer beeld krijgen bij wat het uitvoeren van deze activiteiten in de praktijk oplevert. Of waar je precies aan moet denken bij bepaalde activiteiten? Bekijk de tips, handreikingen en goede voorbeelden per activiteit.

Help jij mee om deze nieuwe regeling onder de aandacht te brengen en tot een succes te maken? Alvast bedankt.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!