Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)

  • 24 september 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Afbeelding3

Op 1 oktober 2021 opent ronde 2 van de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW).

Zorgaanbieders die wijkverpleging verlenen volgens de Zorgverzekeringswet kunnen (opnieuw) een aanvraag indienen. Projecten waarvoor u subsidie kunt aanvragen, kunnen ook weer bij deze tweede ronde bijdragen aan meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging.

De SOW geeft organisaties opnieuw de kans een financieel steuntje in de rug te krijgen om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Dit kan eventueel in samenwerking met ZZP’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten. Nieuw bij deze tweede ronde is dat zorgaanbieders die wijkverpleging verlenen nu ook gezamenlijk een subsidieaanvraag kunnen indienen, waardoor de regeling voor kleinere zorgaanbieders toegankelijker wordt.

Net zoals bij ronde 1 organiseren Actiz en RVO een Webinar over de SOW. Dit keer zal dat op 23 september van 13.00 tot 14.00 uur zijn. Tijdens dit Webinar wordt ingegaan op de wijzigingen van de subsidieregeling:

  • De aanvraagprocedure en spelregels (waarvoor kunt u deze tweede ronde een aanvraag indienen, indien u ook aan de eerste ronde heeft deelgenomen?);
  • Voorbeelden van succesvolle aanvragen in de eerste ronde;
  • Mogelijke redenen van afwijzing; waar dient u bij de aanvraag op te letten?
  • Tips om de aanvraag soepel te laten verlopen;
  • Gestelde vragen

Dit Webinar is complementair aan het eerder gehouden webinar waarin artikelsgewijs uitleg werd gegeven over de subsidieregeling. Het 1e Webinar Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging van 20 april jl. is hier terug te kijken. 

Als voorbeeld waarvoor je de SOW in zou kunnen zetten een praktijkvoorbeeld:

"Advance Care Planning gaat om kwaliteit van leven"

De 16 organisaties uit het Samenwerkingsprogramma Integrale Ouderenzorg Zeeland (IOZ) willen meer rekening houden met wensen van cliënten en een effectievere verbinding creëren tussen verschillende zorginstanties. Dat is niet gemakkelijk in de snel vergrijzende provincie. Maar de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) helpt ze daarbij.

Inge van den Borne is programmamanager van de IOZ en legt uit waarom het programma zo belangrijk is. "We willen ouderenzorg in Zeeland verbeteren en meer op elkaar aan laten sluiten. Dit heeft hoge prioriteit. Zeeland heeft steeds meer ouderen die zorg nodig hebben en tegelijkertijd is er een tekort aan zorgprofessionals. Dit komt onder andere doordat veel huisartsen met pensioen gaan en er weinig jongere professionals bij komen." Het samenwerkingsprogramma richt zich op 3 elementen: het vroeg signaleren en registreren van kwetsbaarheid, functionele coördinatie voor verblijfplekken voor mensen die tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen en Advance Care Planning (ACP). 

Advance Care Planning

ACP is een proces waarbij cliënten met de behandelend arts hun wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreken en vastleggen. Zo verloopt de laatste fase van hun leven zo veel mogelijk nog volgens hun eigen wensen.
"ACP houdt in dat we niet alleen maar kijken naar de klachten van een cliënt en de zorg die daarbij past, maar ook naar de wensen van de cliënt”, legt Van den Borne uit. “Het gaat om kwaliteit van leven, niet alleen om langer leven.” Dit vereist natuurlijk wel dat ACP-wensen goed geregistreerd en gecommuniceerd worden tussen alle betrokken partijen, zodat de cliënt niet keer op keer hetzelfde verhaal hoeft te vertellen. 

De aanpak

Van den Borne: "Binnen het project ACP van IOZ bedenken we hoe Advanced Care Planning eruit moet zien in Zeeland. Hoe moet zo’n gesprek gaan, wie kan dat doen, waar leg je het vast? Het is heel belangrijk om professionals daarin te scholen. Ook willen we ambassadeurs inzetten binnen de betrokken organisaties, zodat zij collega’s kunnen stimuleren en coachen op het voeren van ACP gesprekken. Wijkverpleegkundigen hebben hier ook een heel belangrijke rol in, omdat zij bij de cliënt thuis komen, veel zien en horen en een band opbouwen om zo’n gesprek aan te gaan."

Dankzij de SOW kan de IOZ onder andere de scholing en het ambassadeursprogramma financieren. Ook gaat de IOZ met de subsidie Serious Gaming inzetten zodat professionals over het ACP-proces kunnen leren door middel van spel. Van den Borne: "Het lijkt ons heel leuk, niet zo traditioneel."

Meer weten?

Van 1 oktober tot en met 15 november is de tweede ronde van de SOW open. Maak gebruik van deze mogelijkheid en dien eventueel samen met ketenpartners als huisartsen, gemeenten en ziekenhuizen een subsidieaanvraag in.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!