Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)

  • 28 oktober 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Afbeelding3

Op 1 oktober 2021 opent ronde 2 van de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW). Zorgaanbieders die wijkverpleging verlenen volgens de Zorgverzekeringswet kunnen (opnieuw) een aanvraag indienen. Projecten waarvoor u subsidie kunt aanvragen, kunnen ook weer bij deze tweede ronde bijdragen aan meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging.

De SOW geeft organisaties opnieuw de kans een financieel steuntje in de rug te krijgen om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Dit kan eventueel in samenwerking met zzp’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten. Nieuw bij deze tweede ronde is dat zorgaanbieders die wijkverpleging verlenen nu ook gezamenlijk een subsidieaanvraag kunnen indienen, waardoor de regeling voor kleinere zorgaanbieders toegankelijker wordt.

Net zoals bij ronde 1 organiseren Actiz en RVO een webinar over de SOW. Dt keer zal dat op 23 september van 13.00 tot 14.00 uur zijn. Tijdens dit webinar wordt ingegaan op de wijzigingen van de subsidieregeling;

  • De aanvraagprocedure en spelregels (waarvoor kunt u deze tweede ronde een aanvraag indienen, indien u ook aan de eerste ronde heeft deelgenomen?);
  • Voorbeelden van succesvolle aanvragen in de eerste ronde;
  • Mogelijke redenen van afwijzing; waar dient u bij de aanvraag op te letten?
  • Tips om de aanvraag soepel te laten verlopen;
  • Gestelde vragen.

Dit webinar is complementair aan het eerder gehouden webinar waarin artikelsgewijs uitleg werd gegeven over de subsidieregeling. Het 1e Webinar Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging van 20 april jl. is hier terug te kijken.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!