Start regionaal platform wijkverpleging Noord-Holland Noord

  • 22 februari 2016
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

De vakgroep wijkverpleging vindt het belangrijk dat wijkverpleegkundigen elkaar in de regio weten te vinden en is daarom in 2015 gestart met het opzetten van regionale platforms in samenwerking met de ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige en de Rossen. In de regio Noord-Holland Noord wordt dit voornemen ondersteund door ZONH.

Op 4 april organiseren de initiatiefnemers van de regio Noord-Holland Noord een denktankbijeenkomst om met elkaar na te denken over de invulling van een platform in deze regio.  

Waarom een platform voor Wijkverpleegkundigen?

De wijkverpleging is volop in beweging, waarbij kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staat. Er vindt een grote professionaliseringslag plaats, waarbij de wijkverpleegkundigen het functieprofiel in eigen hand hebben. Maar wat is er nodig voor doorontwikkeling in deze nieuwe tijd? Elkaar leren kennen en samenwerken is
een belangrijke voorwaarde om hier verder vorm en inhoud aan te geven.

In een Wijkverpleegkundig Platform kunnen wijkverpleegkundigen van diverse organisaties bijvoorbeeld kennis met elkaar uitwisselen, krachten versterken en
gezamenlijk standpunten innemen ten aanzien van de landelijke en regionale ontwikkelingen. Daarnaast kan mogelijk geaccrediteerde scholing voor
wijkverpleegkundigen via het platform worden gefaciliteerd of georganiseerd. In de denktankbijeenkomst willen we gezamenlijk de activiteiten van het platform
verder verkennen en vormgeven.

Voor wie?

  • Wijkverpleegkundigen met een afgeronde HBO–Verpleegkundige opleiding
  • Werkzaam in de regio Noord-Holland Noord
  • Werkzaam in de thuissituatie en/of extramurale setting.
  • Lidmaatschap V&VN is gewenst.
  • Kennis van de actuele ontwikkelingen rondom de wijkverpleging.
  • Afvaardiging vanuit iedere thuiszorgorganisatie

Wil je meedenken?
Meld je dan voor 21 maart aan door een e-mail te sturen naar Will Molenaar, projectmanager ZONH via w.molenaar@zonh.nl

Praktisch informatie:
Datum: Maandag 4 april 2016
Tijd: 15.00 - 17.00 uur 
Locatie: Huisartsenpost Schagen, Grote Wallerweg 3, 1742 NM Schagen

Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met Will Molenaar: w.molenaar@zonh.nl of 072 5414600 of 06-30707496

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.