Scholing voor wijkverpleegkundigen op 18 mei: "De kaders van het indiceren"

  • 24 april 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Wijkverpleegkundigen indiceren de zorg die valt onder de aanspraak wijkverpleging van de zorgverzekeringswet. Dat betekent dat zij zelf bepalen welke verpleegkundige zorg cliënten nodig hebben. Er zijn spelregels afgesproken hoe een indicatie tot stand komt en waar een indicatie aan moet voldoen. In de praktijk blijken deze regels niet altijd eenduidig geïnterpreteerd te worden. Dit leidt tot diversiteit in indicaties en soms ook tot strubbelingen met collega’s, leidinggevenden en zorgverzekeraars over de (juiste) indicatie. Ook de afbakeningen met de WMO en WLZ zijn niet altijd haarscherp te trekken. Wie heeft het nu voor het zeggen en waar haal je de benodigde kennis vandaan om te weten of je het goed doet? 

In deze scholing komen alle relevante kaders aan bod; het normenkader, het begrippenkader, het toetsingskader en het kwaliteitskader. Deze kaders helpen je om scherp te krijgen hoe een goede indicatie tot stand komt, waar je rekening mee moet houden en hoe je professionele autonomie vorm kunt geven.

De scholing vindt plaats op 1 september van 10.30-15.00 uur in Driebergen. Kosten € 89 inclusief lunch. Je ontvangt voor het volgen van deze scholing 4 accreditatiepunten. Opgeven kan via de V&VN-academie.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!