Samen op weg naar een gezonde gemeente?

  • 31 maart 2018
  • Nieuwsbericht
  • Maatschappij & Gezondheid

V &VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid ziet een belangrijke rol weggelegd voor  Verpleegkundigen M&G als het gaat om de rol van de gemeentepolitiek  in de gezondheidszorg en het sociaal domein. Door beleid te ontwikkelen waarbij wordt geïnvesteerd in gezondheid en preventie kunnen de zorgkosten teruggedrongen worden.

Een van de thema’s die een belangrijke rol hebben gespeeld in de verkiezingen is het dossier zorg en welzijn. De gemeente heeft er de afgelopen jaren immers flink wat taken bij gekregen. Vanaf 2015 moet de gemeente de jeugdwet, de nieuwe WMO en de participatiewet uitvoeren binnen beperkte budgettaire kaders. En een dossier wat bij ongewijzigd beleid in de toekomst voor de nodige hoofdbrekens zal gaan zorgen wanneer de vergrijzing echt doorzet. met de daaraan verbonden personele en financiële problemen, gekoppeld aan sociaaleconomische gezondheidsverschillen die nu al een groot gezondheidsverlies veroorzaken.

De laatste jaren groeit in toenemende mate het besef dat we een radicaal andere kant uit moeten met de gezondheidszorg. We kunnen het ons gewoonweg niet permitteren om mensen (jongeren, volwassenen, ouderen) langs de kant te laten staan door ongezondheid die bij een ander beleid te vermijden was geweest. We kunnen het ons gewoonweg niet permitteren om steeds meer geld te moeten besteden aan zorg, waardoor andere gemeentelijke sectoren als onderwijs en huisvesting in de knel komen, terwijl veel zorgvragen bij een ander beleid vermijdbaar was geweest.

In het pamflet 'Samen op weg naar een Gezonde gemeente' doet de afdeling een handreiking naar onderhandelaars, betrokken bij de gemeentelijke coalitie onderhandelingen.

Lees ook: het artikel: Gemeente politiek: hoe werkt het en wat kunnen verpleegkundigen M&G ermee?

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.