Samen beslissen met Mijnkwaliteitvanleven.nl in de wijkverpleging

  • 24 september 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

In de handreiking normenkader (venvn.nl) staat: “Versterking van eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt is een onderdeel van gezondheid en kwaliteit van leven. Om eigen regie en zelfredzaamheid te versterken is kennis van, overleg én afstemming met de cliënt en diens netwerk noodzakelijk (shared decision making > samen beslissen)”.

Dit betekent voor ons als wijkverpleegkundigen dat wij de indicatie en het zorgplan, in samenspraak met de cliënt (en/of diens netwerk), tot stand laten komen tijdens het doorlopen van het verpleegkundig proces.

Er bestaan een aantal hulpmiddelen die het leren kennen van je cliënt eenvoudiger maken. Zo kun je het spinnenweb van Positieve Gezondheid invullen, samen met je cliënt de website Wat er toe doet - Wat er toe doet invullen of aan jouw cliënt vragen om al vóór jouw eerste huisbezoek de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te vullen.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met MantelzorgNL, Per Saldo, Zorgbelang, KBO-PCOB, NOOM en Ieder(in). Mijnkwaliteitvanleven.nl maakt kwaliteit van leven bespreekbaar en meetbaar. Door het invullen van de vragenlijst(en) van Mijnkwaliteitvanleven.nl brengen cliënten hun eigen situatie in beeld. De vragen in Mijnkwaliteitvanleven.nl gaan over de persoonlijke situatie, de mogelijkheden én beperkingen van een cliënt. Hoe zij hun gezondheid ervaren en hoe zij de zorg en leefomgeving waarderen.

In januari 2020 startte een pilot Samen Beslissen met Mijnkwaliteitvanleven.nl in de wijkverpleging. Wijkverpleegkundigen gebruikten voorafgaand aan een (her)indicatiegesprek de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in hun gesprekken met cliënten. Zo zijn ze goed voorbereid op het samen beslissen-gesprek. Naar aanleiding hiervan is de vragenlijst van mijn kwaliteit van leven recent opgenomen in de Toolbox Indicatieproces Wijkverpleging - Kwaliteit van leven | V&VN (venvn.nl).

Wil jij meer lezen over het gebruik van de vragenlijst binnen de wijkverpleging: Samen beslissen met Mijnkwaliteitvanleven.nl in de wijkverpleging.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!