Rol verpleegkundigen maatschappelijke gezondheidszorg in terugdringen zorgkosten

  • 25 april 2017
  • Nieuwsbericht
  • Maatschappij & Gezondheid

Of je nu als jeugdverpleegkundige, arboverpleegkundige  of sociaal psychiatrisch verpleegkundige werkt, als verpleegkundige in de maatschappelijke gezondheidszorg is het jouw taak te helpen voorkomen dat de gezondheid van cliënten verslechterd. Als hier ruimte en tijd voor is, kan dit een aanzienlijke besparing opleveren in de zorgkosten van Nederland. Gezonde burgers participeren immers meer in de samenleving en zijn productiever in hun werk. Dat is de visie van vier afdelingen van V&VN. Ze hebben hun krachten gebundeld en een visie ontwikkeld op verpleegkundigen die in de maatschappelijke gezondheidszorg werken. 

Huub Sibbing, lid van de afdeling V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid en mede-opsteller van de visie: "Verpleegkundigen in de maatschappelijke gezondheidszorg kunnen helpen zorgen dat mensen die gezond zijn, gezond blijven. Hiervoor moet wel tijd en ruimte zijn. Als je patiënten minder vaak en minder lang ziet, kun niet altijd tijdig de juiste zorg geven en kan de situatie van patiënten verslechteren.”

Beroep herstellen

In de visie, die rust op acht pijlers, staat beschreven wat verpleegkundigen in de maatschappelijke gezondheidszorg gemeenschappelijk hebben bij hun beroepsuitoefening. Natuurlijk zijn er ook verschillen, zo werkt de een met kinderen en de andere met ouderen, maar alle verpleegkundigen moeten zich met de acht pijlers bezighouden. "Helaas is dit nog niet overal zo”, zegt Huub. “Preventie is een essentieel onderdeel voor wijkverpleegkundigen, maar hier komen ze al heel lang niet aan toe. Terwijl dit oorspronkelijk wel in hun taakbeschrijving staat. Dit moet weer worden hersteld. Er moet tijd en geld voor komen.”
Zo kan een wijkverpleegkundige constateren dat een kwetsbare oudere niet naar buiten gaat en het advies geven meer te bewegen. Maar als de cliënt binnen blijft, doordat ze met haar rollator niet op de slechte stoep kan lopen, gaat dit niet helpen. Ze moet dan contact opnemen met de gemeente om het probleem te bespreken.
Huub: “Deze visie is een eerste stap. Hiermee hebben we een gezamenlijk beeld op papier gezet wat zowel de afdelingen van V&VN, als onze leden, ondersteunt in hun handelen en in gesprekken."

Gedeelde visie

De visie is onderschreven door de afdelingen V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid, V&VN Arboverpleegkundigen, V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners én V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen. De afdelingen gebruiken de visie in gesprekken met bijvoorbeeld de politiek en zorgverzekeraars. Huub: "Onze leden zijn de ambassadeurs van de visie. Zij gaan in gesprek met hun collega's en organisaties over wat hun werk inhoudt. Over waar ze nu niet aan toekomen, maar wel van belang vinden om goede zorg te leveren. Bijvoorbeeld: niet alleen kijken naar de zorg voor een individuele cliënt, maar ook naar wat zij kunnen doen om de samenleving gezond te houden.”

8 pijlers

De 8 pijlers van de visie geven aan waar verpleegkundigen die in de maatschappelijke gezondheidszorg werken voor staan. Deze verpleegkundigen:
1. Staan midden in het dagelijks leven van de cliënt
2. Preventie en zorg staan centraal in hun werk
3. Zijn individu-, groeps- en samenlevingsgericht
4. Anticiperen op ontwikkelingen
5. Hebben een brede blik
6. Werken multidisciplinair en multisectoraal
7. Laveren tussen belangenconflicten met ethische reflectie
8. Zijn zelfstandig en zelf verantwoordelijk

Meer informatie
Tijdens het jaarcongres wijkverpleegkundigen Back to the future, yes we can! op 13 mei geeft Huub Sibbing een workshop waarin de visie centraal staat. Meld je aan
Bekijk de visie

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.