Reminder: Help je mee aan een onderzoek over indicatiestelling?

  • 22 september 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

In 2018 is de Toolbox Indicatieproces Wijkverpleging gelanceerd. Dit is een verzamelplek voor hulpmiddelen die je kunt gebruiken om een goede indicatie te stellen. De Toolbox is gebaseerd op de ‘Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving’ en het bijbehorende Begrippenkader, beiden ontwikkeld door V&VN.

Nu is het tijd voor een evaluatie: wordt de Toolbox gebruikt? Helpen de tools bij de indicatiestelling? Welke tips hebben wijkverpleegkundigen om de Toolbox te verbeteren?

Dit zijn vragen waar de Taakgroep HLA Wijkverpleging graag een antwoord op wil hebben. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau ARGO.

Ben jij (wijk)verpleegkundige en/of is indiceren een belangrijk onderdeel van je takenpakket? Graag horen we je mening, ook als je géén gebruik maakt van de Toolbox!

Geef je mening door de vragenlijst in te vullen, klik hier of scan de QR-code.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!