Overgangsregeling 'Indiceren en organiseren van zorg' verlengd

  • 1 januari 2018
  • Nieuwsbericht

In 2014 hebben ActiZ, BTN en V&VN gezamenlijke afspraken gemaakt over een overgangsperiode om het destijds nieuwe normenkader ‘Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving’ te implementeren. Het normenkader beschrijft de eisen waaraan verpleegkundigen dienen te voldoen wanneer zij ‘verpleging en verzorging’ indiceren en organiseren.

Tijdens de implementatie van het normenkader waren er echter nog onvoldoende hbo-v gediplomeerde verpleegkundigen beschikbaar, maar ook de zittende wijkverpleegkundigen moesten veelal nog geschoold worden in het indiceren en organiseren van de zorg volgens het normenkader. In oktober 2014 zijn daarom gezamenlijke afspraken gepubliceerd tussen ActiZ, BTN en V&VN over een overgangsregeling in het document “Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging. ‘Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging’ Afspraken voor de overgangsperiode 2015, 2016 en 2017”.

Verlenging van de afspraken

Die afgesproken overgangsperiode liep af op 31 december 2017. In de huidige arbeidsmarkt is echter nog steeds een nijpend tekort aan wijkverpleegkundigen, zodanig dat in meerdere regio’s een ‘code rood’ geldt. In overleg tussen ActiZ, BTN en V&VN is daarom besloten om de afspraken te verlengen voor de periode 2018-2020. Dit houdt het volgende in: mbo-opgeleide verpleegkundigen die op dit moment de hbo-v opleiding volgen, of hiermee uiterlijk in februari 2018 starten, vallen daarmee in 2018, 2019 en 2020 nog onder de overgangsregeling. Zij hebben in die periode een voorwaardelijke bevoegdheid tot indiceren. Zodra zij het hbo-diploma hebben behaald, wordt de voorwaardelijke bevoegdheid omgezet in een reguliere bevoegdheid. Mbo-verpleegkundigen die na februari 2018 met de hbo-v zijn gestart, vallen niet onder de overgangsregeling.

In het overleg tussen ActiZ, BTN en V&VN over de verlenging van de afspraken, is nogmaals uitgesproken dat het hier gaat over tijdelijke maatregelen. Ondertussen is het grote tekort aan wijkverpleegkundigen onderdeel van de Arbeidsmarktagenda 'Aan het werk voor Ouderen'. In deze arbeidsmarktagenda wordt door de relevante partijen samengewerkt om de tekorten het hoofd te bieden. Daarnaast heeft V&VN een overzicht opgesteld van oplossingen vanuit de werkvloer en een adviesrapport laten opstellen over welke maatregelen in de arbeidsmarktagenda prioriteit moeten krijgen. De komende twee jaren moeten de eerste resultaten van de maatregelen en activiteiten merkbaar worden.

Wijzigingen en voorwaarden voor gebruik

De in 2014 gemaakte afspraken worden met een kleine update verlengd. Het onderscheid in twee groepen mbo-verpleegkundigen vervalt. De regeling geldt alleen voor de mbo-verpleegkundigen die uiterlijk februari 2018 gestart zijn met de hbo-opleiding tot verpleegkundige.

V&VN, ActiZ en BTN wijzen je graag nogmaals op de afgesproken voorwaarden waaronder mbo-verpleegkundigen de zorg mogen indiceren en organiseren zoals bedoeld in het normenkader, norm 2:

  • Hij/ zij expert is binnen de wijkverpleging (volgens definitie van Benner, 1984)
  • Hij/ zij is minimaal 24 uur per week werkzaam als verpleegkundige in de wijk
  • Hij/ zij volgt de opleiding tot hbo-opgeleide verpleegkundige (hbo-v) en kan hiervan jaarlijks een bewijs van inschrijving overleggen ActiZ, BTN en V&VN stellen dat de volgende groepen worden aangeduid met norm 2:
  • Verpleegkundigen die een hbo-v diploma hebben
  • Verpleegkundigen die een master-diploma hebben
  • Verpleegkundigen die de A-opleiding met de wijkaantekening hebben
  • Verpleegkundigen die staan opgenomen in het deskundigheidsgebied wijkverpleegkundige in het kwaliteitsregister V&V
  • Verpleegkundigen die een relevante verpleegkundige vervolgopleiding via het College Zorg Opleidingen (CZO) hebben gevolgd die zijn ingeschaald in schaal 6 van het NLQF (zie voor verdere uitleg en afspraken het onderliggende document).


De overgangsregeling kan alleen ingezet worden in overleg met de contracterende zorgverzekeraar. Daarbij dient ook te worden besproken welke maatregelen nog meer worden ingezet om voldoende wijkverpleegkundigen in te kunnen zetten. Uiteraard kan daarbij gebruik worden gemaakt van de maatregelen die in de regionale arbeidsmarktplannen en -convenanten (zoals de Regionale Actieplannen Arbeidsmarkttekorten (RAAT’s)) worden uitgevoerd.

Lees hier de overgangsregeling 2018-2020

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.