Oproep Deelname Proefimplementatie Verpleegkundige Richtlijn Zorg bij ADL

  • 27 oktober 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Wilt u meewerken aan praktisch uitvoerbare aanbevelingen voor goede ADL-zorg?

In opdracht van V&VN en ZonMw is de Universiteit Maastricht in samenwerking met verschillende stakeholders in 2018 gestart met de ontwikkeling van de verpleegkundige richtlijn: Zorg bij Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Deze richtlijn is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, patiënten en hun mantelzorgers en bedoeld voor alle settingen waarin ADL-zorg door verpleegkundigen en verzorgenden aan volwassenen en ouderen wordt verleend. Inmiddels is de richtlijn in conceptvorm gereed en inhoudelijk getoetst. Voor de laatste fase van het ontwikkeltraject willen we de kernaanbevelingen van de richtlijn toetsen op uitvoerbaarheid. Dit doen we via een zogenaamde proefimplementatie. Hiermee willen we erachter komen:
1. Of de kernaanbevelingen ook in de praktijk werkbaar zijn voor V&V;
2. Welke factoren V&V bevorderen of belemmeren in het uitvoeren van de kernaanbevelingen in de praktijk;
3. Hoe de richtlijn het beste geïmplementeerd kan worden in de praktijk. 

Zie voor meer informatie deze brief van Maastricht University.

Het zorgteam dat meedoet aan de proefimplementatie vragen we om:

  • De kernaanbevelingen in de dagelijkse ADL zorg toe te passen (gedurende 3 weken)
  • Een vragenlijst in te vullen
  • Deel te nemen aan een groepsinterview (1.5 uur)

Interesse om deel te nemen? Geef dit vóór 13 november a.s. door via richtlijnen@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!