Oproep deelname praktijktest richtlijn zorgmijding in de eerste lijn

  • 22 december 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

De afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van een concept richtlijn Signaleren van en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn. De richtlijn is ontwikkeld door een werkgroep van cliëntvertegenwoordigers en professionals uit de praktijk, in opdracht van de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) en ZonMW. Het Trimbos-instituut coördineert en begeleidt dit proces. Ook is voor wijkverpleegkundigen een handreiking Samenwerking rond zorgmijding in de eerste lijn opgesteld.

Deelnemers gezocht voor praktijktest

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de conceptrichtlijn en de handreiking is om te toetsen of en in hoeverre deze in de praktijk bruikbaar zijn. Inmiddels hebben enkele verpleegkundigen en verzorgenden ervaring opgedaan met de conceptrichtlijn en handreiking. Om een goed beeld te krijgen zijn we op zoek naar meer deelnemers. Daarvoor zoeken we (wijk)verpleegkundigen en/of verzorgenden die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met zorg mijdende of zorg missende mensen. Voor de praktijktest vragen we je om een evaluatieformulier in te vullen en – indien mogelijk - een cliëntenlogboek bij te houden. .

Doel

Met de praktijktest halen we informatie op over hoe de richtlijn en handreiking aansluiten op de praktijk en welke aandachtspunten daarbij nog gelden. Door mee te doen aan de praktijktest help je dus mee de richtlijn zorgmijding te optimaliseren.  Je deelname stellen we zeer op prijs! Uiteraard krijg je hiervoor een financiële vergoeding. Deelnemen kan t/m 15 februari 2021.

Contact

Indien je interesse hebt om deel te nemen aan de praktijktest of vragen hebt hierover kun je contact opnemen met Ankie Lempens alempens@trimbos.nl (06-17306332) of Nicole van Erp nerp@trimbos.nl (06-19019747).

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!