Online workshop Dag van het Advies

  • 21 oktober 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

De wijkverpleegkundige: vijf jaar in de Zorgverzekeringswet! Over de verpleegkundige indicatiestelling in de Zvw

We nodigen je uit voor een online Workshop vanuit de ‘Dag van het Advies’. Deze workshop staat in het teken van de wijkverpleegkundige. We gaan met elkaar in gesprek om inzicht te krijgen in elkaars rollen bij (de beoordeling van) de verpleegkundige indicatiestelling. Aan het woord komen onder meer Henk Rosendal (lector De Gezonde Wijk bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en voorzitter van de Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde) en Sandra Landa (manager ouderenzorg Zorginstituut Nederland).

De wijkverpleegkundige is sinds 2015 verantwoordelijk voor de indicatiestelling voor verpleging en verzorging in de eigen omgeving. Met de indicatiestelling bepaalt de wijkverpleegkundige op welke zorg een verzekerde redelijkerwijs is aangewezen. Corien Harder (adviseur beroepsontwikkeling Wijkverpleging bij Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland bij V&VN) licht het 'Begrippenkader Indicatieproces' toe. Het begrippenkader biedt handvatten voor een goed onderbouwde indicatie.

Daarnaast bracht het Kenniscentrum Verpleegkundigen van Zorgverzekeraars Nederland onlangs een handreiking uit. Deze ‘Werkwijzer verpleging en verzorging in de thuissituatie’ is een hulpmiddel voor de zorgverzekeraar om tot een uniforme beoordeling te komen van de indicatiestelling door de wijkverpleegkundige. Titia Braam (medisch adviseur bij VGZ) en Rachel Mosselaar-De Blaeij (adviserend verpleegkundige bij Menzis) geven een toelichting op deze werkwijzer.

Doel

Duidelijk is dat de zorgverzekeraar en de wijkverpleegkundige verschillende rollen hebben. Het doel van de workshop is bij te dragen aan kennis over elkaars werkwijze. Zo krijgen we inzicht in elkaars rol bij (de beoordeling van) de verpleegkundige indicatiestelling. Zo houden we samen de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland op peil.

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor wijkverpleegkundigen en voor artsen en verpleegkundigen die werken bij zorgverzekeraars.

Datum

9 oktober 2020 ONLINE van 15.00 tot 17.30 uur.

Accreditatie

Voor de Dag van het Advies is accreditatie aangevraagd bij V&VN en bij de Stichting AbSG voor het specialisme maatschappij en gezondheid, profielen beleid & advies en indicatie & advies.

Deelname aan deze workshop is gratis. 

Aanmelden

Jouw bijdrage wordt zeer gewaardeerd! Kom je ook? Schrijf je in via deze link. Na inschrijving ontvang je een aantal dagen voorafgaand aan de workshop een persoonlijke toegangslink per e-mail. Je collega’s zijn uiteraard meer dan welkom.

Wij hopen je online te mogen verwelkomen op 9 november!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!