Onderzoek kwaliteitskader en indicatiestelling

  • 17 maart 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Het Nivel heeft in februari jl. onder hun eigen panel van Verpleging & Verzorging twee onderzoeken uitgevoerd, namelijk over het kwaliteitskader en de indicatiestelling.

Indicatiestelling

Verpleegkundigen die de indicatiestelling voor wijkverpleging bij cliënten uitvoeren, voelen zich over het algemeen competent om dit te doen. De meeste verpleegkundigen en verzorgenden die zelf niet indiceren, vinden dat de indicatiestelling van hun collega’s over het algemeen aansluit bij de zorgvraag van cliënten. Het onderzoek is uitgevoerd onder 302 panelleden, waarvan er 152 niet zelf indiceren. Ondanks dit ‘positieve’ bericht blijven we als vakgroep onverminderd veel aandacht besteden aan de professionalisering van alle wijkverpleegkundigen die indiceren, door het ontwikkelen van hulpmiddelen zoals de handreiking Normenkader en Verpleegkundig Proces. Deze toolbox indicatieproces brengen we bij deze ook graag weer onder jullie aandacht. 

Klik hier voor meer informatie en voor het downloaden van de fact-sheet.

Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is, anderhalf jaar na vaststelling, nog niet breed bekend onder verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging, stelt het Nivel. Echter wij lezen het bericht anders: 75% kent het Kwaliteitskader Wijkverpleging wel degelijk. Klinkt een stuk positiever, toch. Ondanks dit is er nog veel werk te verzetten om het ‘leren en verbeteren’ dat het doel is van het Kwaliteitskader breed bekend te krijgen. Vanuit V&VN zijn we betrokken bij het ontwikkelen van de indicatoren om inzicht te krijgen in de uitkomsten van de zorgverlening. Het werkdocument geeft je meer informatie, lees verder.

Lees hier het hele bericht van het Nivel. 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.