NZa vindt daling aantal cliënten wijkverpleging ‘opmerkelijk’

  • 30 maart 2022
  • Nieuwsbericht
  • Wijkverpleegkundigen

Het aantal unieke patiënten in de wijkverpleging is in 2021 gedaald. Dit blijkt uit de NZa-monitor over de contractering van de wijkverpleging in 2021. De NZa vindt de daling opmerkelijk gezien de toename van de vergrijzing en de wens tot meer zorg thuis. Nader onderzoek moet licht werpen op de oorzaak van de daling.
De NZa noemt de aanwezigheid van wijkverpleging in de zorgketen een belangrijke schakel om passende zorg thuis mogelijk te maken. De wijkverpleegkundige legt de verbinding tussen de persoonlijke situatie van de patiënt, de zorg die nodig is en de beschikbaarheid van deze zorg.

Aantal cliënten wijkverpleging daalt

De NZa heeft vastgesteld dat in 2021 het aantal cliënten blijft dalen ten opzichte van de jaren daarvoor. Dat sluit niet aan bij de in gang gezette beweging naar meer passende zorg thuis. Daarom gaat de NZa een kwalitatieve en een kwantitatieve analyse doen. Die moet in kaart brengen of deze cliënten op een andere manier zorg hebben gekregen. Als dat niet zo is, betekent dit dat mensen geen zorg hebben ontvangen die wel gewenst was. 

Preventie en personeelstekort

De NZa constateert dat zorgaanbieders en -verzekeraars nog steeds te weinig afspraken maken over preventie, kwaliteit van de zorg, regionale samenwerking en het tegengaan van personeelstekorten. Dat moet wel gaan gebeuren, vindt de NZa, om te zorgen dat de wijkverpleging ook in de toekomst toegankelijk blijft voor een ieder die deze zorg nodig heeft. Wel verlopen de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in het algemeen in een goede sfeer. Ze maken afspraken over de doelmatigheid van zorg en de tarieven.

Weinig domeinoverstijgende afspraken

Verder blijkt uit de monitor dat huisartsen, wijkverpleging, ggz en medisch-specialistische zorg weinig onderlinge afspraken maken. Terwijl passende zorg vraagt van zorgaanbieders en zorgverzekeraars dat zij samenwerken en de zorg rondom de cliënt organiseren. Waar het mogelijk is verplaatst de zorg zich van het ziekenhuis naar thuis. Partijen maken regionaal afspraken hoe de zorg tot stand komt en wie welke rol heeft. Ook in relatie tot andere sectoren zoals huisartsen en het sociaal domein. Daar komt dus nog weinig van terecht.

Inkopers aan tafel

Op 12 april 2022 organiseert de NZa een webinar voor zorgaanbieders waar zij goede voorbeelden uit de praktijk met elkaar kunnen delen. Later dit jaar organiseert de NZa een rondetafelgesprek met inkopers van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Ze zullen dan bekijken hoe zij meer inhoudelijke afspraken kunnen maken om de wijkverpleging voor de toekomst voor te bereiden.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)