Nieuwe wachtlijst statussen langdurige zorg

  • 25 februari 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Sinds 1 januari 2021 wordt er gewerkt met nieuwe wachtlijst-statussen WLZ. Kortgezegd komt het erop neer dat er vanaf 1 januari niet langer gewerkt wordt met 2 mogelijkheden (urgent en niet urgent), maar met 4. Zie ook: https://www.zn.nl/zorgktoren/wachtlijsten-langdurige-zorg (beetje naar beneden scrollen). Zorgaanbieders WLZ zijn het komende half jaar bezig met het omzetten hiervan.

Het kan zijn dat wijkverpleegkundigen hier van hun cliënten die op de wachtlijst staan vragen over krijgen, en dan is het goed om te weten dat dit speelt. Wijkverpleegkundigen hoeven hier overigens zelf niet actief iets mee te doen.

Zorgverzekeraars Nederland heeft hiervoor een filmpje en een infographic laten maken. Graag brengen wij deze nogmaals onder de aandacht.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!