Nieuwe fase voor wijkverpleging met Kwaliteitskader

  • 6 april 2017
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Na vele bijeenkomsten met zorgprofessionals in de wijk en de overleggen met de andere betrokken partijen, is dan echt zo ver: het Kwaliteitskader Wijkverpleging is nu officieel opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZiNL). Dat betekent een duidelijke richting voor de ontwikkeling van het vak. Alle betrokken partijen – zorgprofessionals, patiënten, werkgevers en verzekeraars – zijn het eens over deze gezamenlijke aanpak om de kwaliteit te verhogen. Centraal staat wat de cliënt zélf kan en wil.

Van productie naar uitkomsten van zorg

De betrokken organisaties ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Patiëntenfederatie Nederland (PN), V&VN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn tevreden over de gezamenlijke strategie en gaan nu aan de slag met het vaststellen van meetinstrumenten voor kwaliteit. De bekostiging van de wijkverpleging verschuift namelijk van de gemeten productie van zorg naar de gemeten uitkomsten van zorg. Op dit moment werken de partijen – waaronder V&VN en de vakgroep wijkverpleging - daarom aan concrete uitkomstindicatoren en patiëntervaringen (PREM).

Akkoord wijkverpleging: 435 miljoen extra

De rol van de wijkverpleging wordt belangrijker tegen de achtergrond van de vergrijzing in ons land én de steeds complexere zorgvraag van cliënten en patiënten dien langer thuis blijven. Daarom heeft V&VN bij de onderhandelingen voor het hoofdlijnen-akkoord wijkverpleging al gepleit voor meer geld voor kwaliteitsontwikkeling. In totaal is er de komende 4 jaar 435 miljoen euro extra beschikbaar. Daarmee is er financiële onderbouwing van het Kwaliteitskader.

Toename van zorg voorkomen

De wijkverpleegkundige wordt samen met de huisarts en de WMO-deskundige de verbinding tussen de verschillende (medisch een sociale) partijen rond een cliënt. Dat vraagt om intensieve samenwerking. Professionals móeten hiervoor de tijd krijgen, vindt V&VN. Gelukkig bieden zowel het akkoord als het kwaliteitskader hiervoor ruimte. “Wijkverpleegkundigen moeten die tijd krijgen, maar ook nemen,” zegt V&VN-directeur Sonja Kersten. “Bespreek het in je organisatie zodat het meegaat in de contractering. Het is belangrijk om toename van zorg te voorkomen. Juist daarvoor heb je overleg met bijvoorbeeld de gemeente nodig, om aanvullende zaken te regelen, zoals huishoudelijke hulp.”

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.